Kolektivní investování v České republice

Podstatou kolektivního investování je shromažďování finančních prostředků od drobných investorů, za které jsou nakupovány různé cenné papíry. O soubor těchto cenných papírů (portfolio) se stará investiční společnost tak, aby bylo dosaženo stanoveného investičního cíle.

V České republice využívá většina drobných investorů tzv. otevřené podílové fondy. Existují však i jiné typy investičních fondů, které lze využít ke zhodnocení úspor. Velmi blízko ke klasickým podílovým fondům mají tzv. burzovně obchodované fondy (ETFs). Tyto fondy mohou být označovány i jako veřejně obchodované fondy či indexové akcie. Zatímco ve světě obliba ETF rok od roku roste, v České republice jsou stále opomíjeným investičním nástrojem.

Definice ETF

Exchange Traded Funds (zkratka ETFs) jsou fondy, které na rozdíl od klasických otevřených podílových fondů vydaly své akcie. Díky tomu můžete s těmito „ETF akciemi“ obchodovat na oficiálním trhu (burze). Nakupovat a prodávat tyto fondy můžete prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, kteří mají přístup na burzu. S ETFs lze obchodovat stejně jako s akciemi v průběhu obchodních hodin burzy.

Každé ETF je souborem několika desítek až stovek cenných papírů reprezentujících konkrétní index. Cílem ETF je co nejtěsněji kopírovat vývoj vybraného indexu. Pokud například investujete do ETF, jež sleduje vývoj širokého indexu světových akcií MSCI World, získáte nákupem jediného ETF portfolio více než 900 akcií. Srovnáte-li výkonnost ETF a indexu, vidíte, že ETF přinese nepatrně nižší zhodnocení než sledovaný index.

Aktivní a pasivní investoři

Na kapitálovém trhu se můžete setkat se dvěma typy investorů. První skupina – říkejme jim aktivní investoři – se snaží ze všech dostupných cenných papírů (akcií) vybírat ty, o nichž si myslí, že jsou špatně oceněné a po zohlednění všech dostupných informací přinesou dodatečný výnos. Na základě vlastních analýz (pozn. nejčastěji technické a fundamentální) a úsudku se současně snaží vyhýbat cenným papírům, které čeká díky špatnému ocenění pokles. Pokud by byli aktivní investoři ve svém výběru dlouhodobě úspěšní, mohlo by jejich osobně řízené investiční portfolio přinášet lepší výsledky než celý trh. Záměrně uvádím mohlo – většina aktivně řízených portfolií totiž výkonnost trhu dlouhodobě nepřekonává.

Druhá skupina – pasivní investoři – nejdou proti teorii efektivních trhů. Zmíněná teorie předpokládá, že veřejně obchodované cenné papíry (akcie) mají v každém okamžiku správnou cenu a na trhu nelze najít podhodnocené či nadhodnocené tituly. Jinými slovy, všechny dostupné informace jsou již započítány v ceně a nelze dosahovat dodatečných výnosů. Z toho vyplývá, že úspěšnost obchodování nelze zvýšit aktivním vyhledáváním nadhodnocených a podhodnocených titulů.

Myšlenka, že na trhu neexistují nesprávně oceněné cenné papíry, a nemá tedy smysl vybírat jednotlivé tituly, vedla k vytvoření indexových produktů, které kopírují výkonnost celého trhu.

Burzovně obchodované fondy v USA

Burzovně obchodované fondy jsou poměrně mladé investiční produkty. V roce 1992 povolila americká komise pro cenné papíry (SEC – Securities Exchange Commision) nabídku burzovně obchodovaných fondů. O rok později byl na newyorskou burzu AMEX uveden první pasivně spravovaný fond navázaný na index amerických akcií Standard Poor’s 500. Toto ETF se zanedlouho stalo oblíbeným investičním nástrojem, což vedlo k postupnému rozšiřování nabídky.

Burzovně obchodované fondy v Evropě

V Evropě se začala psát historie burzovně obchodovaných fondů teprve v roce 2000. V dubnu roku 2000 byly uvedeny na německou burzu první dva fondy, první sledoval index Euro Stoxx 50, druhý index Stoxx Europe. V dubnu následujícího roku nabídla první burzovně obchodovaný fond i švýcarská burza. ETF se postupně dostaly i na ostatní významné evropské burzy. Rostl jak počet nabízených ETF, tak i objem v nich zainvestovaných prostředků.

Burzovně obchodované fondy zažívají boom

Vývoj v oblasti burzovně obchodovaných produktů pravidelně sleduje společnost BlackRock (pozn. pro burzovně obchodované produkty se využívá zkratka ETP; převážnou část tohoto sektoru zaujímají burzovně obchodované fondy, dále ETN a ETC). Na konci září roku 2013 bylo na trhu registrováno 4 937 burzovně obchodovaných produktů. Celková výše spravovaných prostředků dosahovala hodnoty 2,226 bilionu dolarů.

Zdroj: ETP LANDSCAPE, INDUSTRY HIGHLIGHTS, SEPTEMBER 30, 2013, BlackRock

Zdroj: ETP LANDSCAPE, INDUSTRY HIGHLIGHTS, SEPTEMBER 30, 2013, BlackRock

Jak je patrné z grafu, od roku 2006 trh s burzovně obchodovanými produkty dynamicky roste. Každoročně narůstá jak počet registrovaných ETP, tak i objem v nich zainventovaných prostředků. V současné době je nabídka produktů dostatečně široká, prostřednictvím ETP lze naplnit nejrůznější investiční strategie.

Analytický dokument společnosti BlackRock nabízí i pohled na vývoj trhu v jednotlivých regionech – konkrétně v USA, Evropě, Asii a Tichomoří, Kanadě a Latinské Americe. Nejvíce produktů i peněz evidují první dva zmíněné regiony.

                                                                                              Následující téma: Konstrukce ETF