Co je to časový test? Platí i pro ETF?

zdanění

Cílem každého investora je dosažení zisku. Výši konečného zhodnocení ovlivní nejen správné načasování vhodného okamžiku nákupu a prodeje cenných papírů, ale i výdaje spojené s vlastní investicí. Jednou z výdajových položek může být i zaplacená daň z příjmu. Kdy se daní příjmy z prodeje cenných papírů?

Akcie, dluhopisy, investiční certifikáty, podílové a v posledních letech i burzovně obchodované fondy (ETFs) patří mezi základní druhy cenných papírů, se kterými se můžete setkat v investičních portfoliích. Zisky plynoucí z prodeje cenných papírů musíte v případě nedodržení tzv. časového testu zdanit.

Co si představit pod časovým testem?

Za časový test je označována doba držení cenných papírů, po jejíž uplynutí je zisk z prodeje těchto cenných papírů osvobozen od daně. Osvobození se týká drobných investorů (fyzických osob).

Do 31. prosince 2013 byl časový test u cenných papírů šest měsíců. Od 1. ledna 2014 se časový test prodlužuje z šesti měsíců na tři roky.

Časový test platí i pro ETF

Burzovně obchodované fondy (ETFs) patří mezi mladší investiční nástroje, které mají v portfoliích drobných českých investorů stále nízké zastoupení. Podle vyjádření České národní banky lze burzovně obchodované fondy podřadit pod cenné papíry kolektivního investování. Stejně jako v případě klasických podílových fondů, akcií, certifikátů a dalších investičních nástrojů je nutné zisk z prodeje ETF při nedodržení časového testu zdanit.

TIP: Jak se daní dividendy z ETF fondů podrobně popisuje článek Zdanění dividend u ETF fondů

Rozhoduje okamžik nákupu

Nová tříletá lhůta se vztahuje na cenné papíry pořízené v roce 2014. Pokud již držíte ve svém portfoliu burzovně obchodované fondy nakoupené v roce 2013 a dříve, vztahuje se na ně ještě šestiměsíční lhůta.

Důležitá je výše příjmu, ne zisk

Drobní investoři nebudou muset nový časový test v rozsahu tří let dodržet, jestliže jejich příjem za zdaňovací období nepřekročí 100 tisíc korun. Pokud tedy například v letošním roce nakoupíte burzovně obchodované fondy v celkové hodnotě 50 tisíc korun a po několika měsících je prodáte za 60 tisíc, nebudete tento příjem uvádět ve svém daňovém přiznání za rok 2014.

Hranice 100 tisíc korun je zavedena pro příjem, nikoliv pro zisk (příjem – výdaj) dosažený obchodováním!

Kdo inkasuje při prodeji cenných papírů více než sto tisíc korun a nedodrží časový test, bude muset podat daňové přiznání a dosažený zisk zdanit.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.