Možnosti spolupráce

Informace pro externí autory

Zajímáte se o investování? Rádi byste se podíleli na obsahu vzdělávacího portálu ETFs.cz? V případě kladné odpovědi nám zašlete ukázku textu.

Co by měl obsahovat ukázkový text:

  • Text by měl obsahovat přibližně 4 000 znaků (včetně mezer)
  • Nezapomeňte přidat výstižný titulek a perex (pět vět vystihující hlavní informace)
  • Jednotlivé části textu rozdělte mezititulky
  • Obrázky a grafy zasílejte ve formátech gif či jpeg

Další možné formy spolupráce

Na portál ETFs.cz mohou přispívat formou krátkého investičního zpravodajství či vzdělávacích článků i obchodníci s cennými papíry, investiční poradci a zprostředkovatelé. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese redakce@etfs.cz