Uživatelské podmínky

Na této stránce uvádíme podmínky užívání internetového vzdělávacího magazínu ETFs.cz. Před prvním použitím internetových stránek je povinností každého návštěvníka seznámit se s těmito podmínkami. Uživatelé internetových stránek souhlasí se všemi uvedenými podmínkami.

Odpovědnost

Obsah stránek byl zpracován s nejvyšší možnou odbornou péčí a s využitím zdrojů, které považuje vydavatel za spolehlivé. I přes veškerou snahu přinášet co nejspolehlivější informace, neručí vydavatel za aktuálnost, správnost ani komplexnost uveřejněných informací. Vlastní obsah internetových stránek je pravidelně aktualizován dle časového harmonogramu vydavatele.

Při využívání článků, rozhovorů, analýz, dat a ostatních materiálů je třeba přihlížet k okamžiku prvotního zveřejnění na internetových stránkách. Již uveřejněné materiály nejsou zpětně aktualizovány. V případě využití databáze produktů je třeba přihlížet k datu poslední aktualizace. O intervalech aktualizace rozhoduje provozovatel.

Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Provozovatel portálu nezodpovídá za osobní názory externích přispěvatelů a redaktorů.

Vydavatel neodpovídá za finanční či jiné majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím publikovaných informací.

Hlavním posláním internetového magazínu ETFs.cz je informovat o aktuálním dění na trhu burzovně obchodovaných fondů a přiblížit tak problematiku investování do těchto nástrojů zejména drobným investorům.

Vydavatel stránek neodpovídá za obsah internetových stránek ani materiály, na které je (nebo ze kterých je) odkazováno. Vydavatel rovněž žádným způsobem neručí za produkty zmíněné na těchto stránkách. Veškeré propagační materiály třetích stran jsou označeny (např. reklama, komerční sdělení, inzerce, PR článek apod.).

Veškeré materiály uveřejněné na stránkách jsou poskytovány zdarma.

Diskuze a fóra

Uživatelé diskuzí a fór se zavazují nepřispívat pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony České republiky, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z diskuze nebo fóra. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že administrátor diskuze nebo fóra ETFs.cz má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Vydavatel neodpovídá za názory účastníků diskuzí a fór.

Autorská práva

Vydavatel si vyhrazuje veškerá autorská práva. Bez předchozího souhlasu vydavatele je zakázáno jakékoliv další rozmnožování a šíření části nebo celku obsahu internetových stránek. Zakázány jsou i jakékoliv technické zásahy do struktury internetových stránek. V případě zájmu o využití obsahu kontaktujte redakci. Veškeré materiály jsou určeny pouze pro osobní potřebu.

Ochrana osobních údajů

Vydavatel neshromažďuje žádné osobní údaje, které nejsou poskytnuty dobrovolně uživatelem internetových stránek. Osobní údaje jsou chráněny před jejich zneužitím. Poskytnuté údaje mohou být využity pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Databáze osobních údajů nebude zveřejněna ani poskytnuta třetím stranám. Při návštěvě internetových stránek jsou zaznamenávány některé údaje o návštěvnících stránek. Tyto soubory neobsahují informace osobního charakteru.

Přihlášením k odběru zpravodaje dává uživatel internetových stránek automaticky souhlas k zařazení e-mailové adresy do databáze vydavatele. Odhlášení služby a vyřazení e-mailové adresy z databáze je třeba provést zde .

Pokud s některou z uvedených podmínek užívání nesouhlasíte, opusťte prosím tyto internetové stránky.