Výhody a nevýhody ETF

Volné peníze můžete vkládat do dluhopisů, akcií, certifikátů, komodit, podílových listů či burzovně obchodovaných fondů (ETFs). Každý z uvedených nástrojů má své výhody a nevýhody. Burzovně obchodované fondy jsou oblíbené zejména díky možnosti diverzifikovat investiční portfolio, transparentnosti a příznivé nákladovosti. Existují i další výhody. Které to jsou?

Výhody ETF

Kvalitní diverzifikace

Nákupem jediného podílu v burzovně obchodovaném fondu držíte v portfoliu všechny významné akcie z určitého regionu, odvětví, sektoru… Například nákupem ETF, které sleduje výkonnost širokého akciového indexu MSCI ACWI, se podílíte na vývoji více než 1 400 titulů. Pokud uvažujete o investici do německých blue chips, můžete koupit celý trh pomocí burzovně obchodovaného fondu sledujícího výkonnost indexu DAX.

Transparentnost

Burzovně obchodované fondy mají snadno pochopitelnou konstrukci. Každé ETFko se snaží dosáhnout výkonnosti sledovaného indexu (benchmarku). V portfoliu fondu najdete přesně ty tituly, které jsou obsaženy v indexu (pozn. při uplatnění úplné fyzické replikace indexu). V některých případech mohou být některé tituly vynechány (pozn. tzv. částečná fyzická replikace). Samostatnou kapitolou jsou ETFka využívající swapy. Ať už je výkonnost sledována jakkoliv, vždy znáte přesné složení portfolia. Znáte konkrétní cenné papíry i jejich váhu v portfoliu.

Vysoká likvidita

ETFka můžete nakupovat a prodávat v průběhu obchodních hodin vybrané burzy stejně jako akcie. Tvůrci trhu zajišťují likviditu trhu – v každém okamžiku znáte nákupní a prodejní cenu ETF (kurz).

Velmi nízké poplatky za správu

Oproti klasickým podílovým fondům nedrží správci ETFek portfolio manažery, týmy analytiků a dalších spolupracovníků. Správce fondu sestavuje portfolio podle sledovaného indexu. Úspory na straně řízení ETF se promítají do výše správcovského poplatku, který se obvykle pohybuje od 0,05 % do 0,7 % ročně. Celková nákladovost (ukazatel TER) se nachází pod jedním procentem.

Široká nabídka produktů

Tvůrci ETFek se snaží uspokojit nejrůznější potřeby investorů a stále přinášejí další nové produkty. Základem jsou ETFka investující do nástrojů peněžního trhu, dluhopisů, akcií a komodit. Konkrétní produkty se liší mírou rizika i očekávaného výnosu. Každý si najde fond, který splní vytčený investiční cíl.

Spekulace na růst i pokles trhu

Nabídka burzovně obchodovaných fondů uspokojí i investory, kteří se snaží vydělávat na klesajících trzích. Short ETF kopírují výkonnost sledovaného indexu obráceně – při poklesu trhu roste kurz ETF.

Přesné zacílení

Jedním ETFkem můžete pokrýt celý trh i konkrétní odvětví či zemi. Základem většiny dynamických portfolií jsou široké akciové fondy, třeba ETFka kopírující vývoj indexu MSCI World. Pokud například očekáváte růst sektoru zdravotnictví, a chcete jeho váhu v portfoliu navýšit, stačí vybrat některý z fondů investující do akcií zdravotnických firem. Investovat lze i do ETFek, která sledují firmy vyplácející vysoké dividendy, s nízkou tržní kapitalizací, sociálně odpovědné společnosti apod. Jen těžko budete hledat zemi, odvětví či oblast, na kterou neexistuje žádný produkt.

Snadné obchodovaní

V České republice působí řada obchodníků s cennými papíry, u kterých si můžete založit obchodní účet. V posledních letech roste i počet investičních zprostředkovatelů, kteří vám zajistí založení účtu u zahraničního obchodníka. Příznivým efektem sílící konkurence je rostoucí nabídka služeb a klesající výše poplatků za jednotlivé obchody. Na dlouhém horizontu jsou ETFka úspěšnější než aktivně řízené fondy

Existuje řada studií, které potvrzují, že v dlouhodobém horizontu dokáže jen malá část aktivně řízených fondů překonávat výkonnost sledovaného indexu. Manažeři klasických podílových fondů neumějí dlouhodobě vyhledávat nejvýkonnější tituly na trhu. ETFka se nesnaží překonat výkonnost indexu, ale co nejtěsněji ji kopírovat.

V nejlepší společnosti

O správu burzovně obchodovaných fondů se starají významné investiční společnosti. Všechny ETFka musí vyhovovat platné legislativě.

Pánem vlastních financí

Pro burzovně obchodované fondy se rozhodují především lidé, kteří chtějí sami rozhodovat o umístění svých peněz. Sami si skládají investiční portfolio, sledují trhy a vybírají fondy, které mohou naplnit jejich investiční očekávání. Odměnou za vlastní rozhodování o investicích jsou jim nemalé peníze ušetřené na poplatcích za správu fondu.

Nevýhody ETF

Za hlavní nevýhodu burzovně obchodovaných fondů můžeme považovat měnové riziko. Žádné ETFko není obchodováno v korunách. Posilování české koruny snižuje dosažený výnos.
Při investicích do ETF je také nutné počítat s potřebou vyšší investované částky. Vzhledem k poplatkům obchodníků s cennými papíry je vhodné investovat v desítkách tisíc korun (pozn. ideální je investovat od částek 1 000 EUR či USD výše). Burzovně obchodované fondy tedy pravděpodobně neocení investoři, kteří chtějí investovat pravidelně v řádu několika stovek či tisíců korun.

Některým investorům mohou scházet fondy, které kopírují vývoj indexu pražské burzy. Na české tituly se orientují ETF investující v regionu střední a východní Evropy. Největší akcie z pražské burzy (ČEZ, bankovní tituly) zařazují do portfolií například fondy Amundi ETF MSCI Eastern Europe ex. Russia UCITS ETF a Lyxor ETF Eastern Europe (CECE EUR). Váha všech českých společností nepřesáhne více než 25 %.

Předchozí téma:  Typy ETF                                                   Následující téma: Emitenti ETF