Odpovědi na nejčastější dotazy

TIP: Vaše dotazy nám můžete zasílat na e-mailovou adresu redakce@etfs.cz

Co si představit pod zkratkou ETF

ETF jsou počáteční písmena anglického Exchange Traded Fund – v doslovném překladu jde o burzovně obchodované fondy. Tyto fondy nabízejí možnost investovat prostřednictvím jediného nástroje do skupiny vybraných cenných papírů. Touto skupinou mohou být například akcie nejvýznamnějších evropských společností (reprezentujících index Euro Stoxx 50), akcie bankovních domů, světových nemovitostních společností či německé státní dluhopisy. Burzovně obchodované fondy jsou známy i pod označením indexové akcie.

Pro koho jsou určeny

Burzovně obchodované fondy jsou využívány především aktivními investory. Své místo však nalézají i v portfoliích dlouhodobých investorů. Nákupem jediného ETF lze snadno vybudovat či nadvážit vybranou pozici v portfoliu. Investor, ať už drobný či institucionální, není nucen vybírat a nakupovat cenné papíry jednotlivě. Jednoduše řečeno – díky ETF „kupuje“ rovnou celý trh.

Porovnání s klasickými podílovými fondy

I když mají ETFs velmi blízko ke klasickým podílovým fondům, mají svá specifika. Podstatné rozdíly jsou patrné hned ve sledovaných cílech obou typů fondů. Cílem ETF není překonávat vybraný index, ale tento index co nejtěsněji a s co nejnižšími náklady kopírovat (pozn. výkonnost ETF je po započítání nákladů obvykle nepatrně nižší než v případě sledovaného indexu). V případě klasických podílových fondů je cílem manažera fondu přinášet vyšší zhodnocení (pozn. v případě poklesu trhů se snaží o zmírnění propadu), než nabízí sledovaný trh (index).

Pro splnění tohoto cíle je manažer klasického podílového fondu nucen neustále sledovat a vyhodnocovat situaci na trhu a vyhledávat vhodné investiční příležitosti. Jakmile je objeven titul s potenciálem růstu, je zařazen do spravovaného portfolia. Je-li potenciál titulu vyčerpán, následuje jeho prodej. Složení portfolia ETF se mění jen výjimečně, a to v případě změny složení sledovaného indexu.

Zmiňované výhody

Dostatečná diverzifikace – investicí do jednoho ETF se podílíte na vývoji několika desítek až stovek titulů. Široká diverzifikace přispívá k nižší kolísavosti hodnoty investice (volatilitě).

Jasné složení portfolia – v případě investice do ETF znáte přesné složení portfolia. Emitenti ETF uvádějí seznam veškerých titulů zařazených do portfolia. U jednotlivých titulů jsou uváděny i jejich váhy v portfoliu.

Bezpečnost – investor nenese kreditní riziko emitenta ETF. Za peníze investorů jsou přímo nakupovány konkrétní cenné papíry. Investor je vystaven kreditnímu riziku obchodníka s cennými papíry.

Široké spektrum podkladových aktiv – ETF se mohou zaměřovat na akcie, dluhopisy, futures kontrakty na komodity či měny (ETN). Nejčastěji se setkáte s ETF sledující nejrůznější akciové indexy.

Vysoká likvidita – ETF je možné nakupovat a prodávat kdykoliv v průběhu obchodování na burze. Cena ETF se neustále mění v závislosti na aktuálním stavu nabídky a poptávky.

Nízké poplatky za správu – roční poplatek za správu ETF nepřesahuje hranici 1 %. Nejnižší poplatky jsou účtovány u ETF sledujících široké a likvidní trhy.

Úzké spready – u ETF jsou uváděny poptávkové a nabídkové ceny. Rozdíl mezi těmito hodnotami (spread) je velmi malý.

Vydělat lze i na klesajícím trhu – v nabídce emitentů lze nalézt i tzv. short ETF. S poklesem hodnoty podkladového aktiva cena short ETF roste. Vývoj indexu a ETF je tedy inverzní.

Možnost získání dividend – některá ETF nabízejí investorům výplatu dividend z akcií společností, které jsou zařazeny ve sledovaném indexu.

Zmiňované nevýhody

I když můžeme u burzovně obchodovaných fondů nalézt řadu výhod, je na místě uvést i nevýhody. Pro českého investora, jehož referenční měnou je koruna, bude pravděpodobně největší nevýhodou ta skutečnost, že do ETF lze investovat především v eurech, dolarech a librách. Doposud není nabízeno žádné ETF, do kterého byste mohli investovat přímo v korunách. Investor tedy musí počítat s měnovým rizikem.

Burzovně obchodované fondy nelze efektivně využít k pravidelným investicím menších částek. K dosažení příznivých nákladů (pozn. za nákup i prodej ETF je účtován poplatek obchodníka s cennými papíry) musíte investovat alespoň 30 tisíc korun. Při investici malých částek mohou náklady za nákup a zpětný prodej převýšit vstupní poplatky účtované u klasických podílových fondů.

Kdo ETF vytváří

Tvůrci burzovně obchodovaných fondů jsou investiční společnosti (pozn. obvykle spadající pod významné finanční společnosti) – v rámci Evropy patří mezi nejvýznamnější správce BlackRock (iShares), Lyxor Asset Management a Deutsche Bank (db x-trackers). Mezi další poskytovatele patří například Credit Suisse Asset Management, Zuricher Kantonal Bank, Commerzbank, Amundi Investment Solutions, Source Markets, ETFlab Investment a EasyETF.

Obchodování

ETF lze nakupovat a prodávat prostřednictvím obchodníků s cennými papíry.