Nálada v Evropě na vzestupu

Nálada investorů

Nálada obchodních a finančních kruhů v eurozóně, EU i v jižních státech Evropy se v posledních měsících zlepšuje. Ukázal to průzkum International Business Report, který ve 44 světových ekonomikách připravuje poradenská společnost Grant Thornton.

Nálada v eurozóně, kterou IBR měří otázkou Jak optimisticky se díváte na výhled ekonomiky vaší země v příštích 12 měsících, se poprvé po dvou letech (od 3. čtvrtletí 2011) dostala do kladných čísel – a to je bezesporu dobrá zpráva.

Q3 2013

Q2 2013

Q1 2013

Q4 2012

Q3 2012

Q2 2012

Q1 2012

Q4 2011

Q3 2011

Q2 2011

Q1 2011

Q4 2010

optimismuseurozóny

8

-8

-2

-22

-18

-5

-4

-16

2

37

32

22

optimismus EU

22

2

2

-17

-13

-2

-4

-17

0

34

31

22

optimismus jižní Evropa

-6

-29

-27

-50

-38

-24

-34

-38

-28

4

2

-15

optimismus
Velká Británie

76

34

-1

-3

-12

-7

-15

-35

-22

-1

13

8

optimismus
Německo

51

45

42

21

28

40

64

46

56

75

78

75

optimismus
Nizozemí

-14

-42

0

-42

-20

-46

-24

-44

-8

34

35

19

optimismusFrancie

-17

-46

-50

-49

-44

-26

-39

-46

-14

49

19

10

optimismus
Itálie

-2

-20

-26

-24

-24

8

-6

-20

-20

46

43

13

optimismus
Španělsko

-10

-50

-33

-67

-64

-66

-71

-62

-34

-43

-50

-50

Jako u všech dobrých zpráv, které v posledních měsících z evropských ekonomik přicházejí, má i tato své ale. Zatímco celkově optimismus eurozóny (ale i EU jako celku) v posledních měsících roste, při bližším pohledu je vidět, že za pozitivním trendem stojí především vývoj ve Velké Británii (která zaznamenala rekordních 76 % optimistických odpovědí ohledně ekonomického vývoje v příštích 12 měsících) a stabilně pozitivní nálada v Německu (51 %). Naopak rezervovaně se k budoucímu vývoji staví například v Nizozemí (-14%), Francii
(-17 %), Itálii (-2 %) a Španělsku (-10 %). Rozdíly mezi ekonomickým výhledem EU, eurozóny a jižní Evropy zůstávají stále značné.

“Podíváme-li se na výsledky výzkumu v kontextu posledních tří let, vidíme zde dva trendy, které v posledních letech nabývají na síle. Zatímco před třemi léty byli byznysmeni v eurozóně i mimo ni v rámci EU přibližně stejně optimističtí, v poslední době jsou firmy ze zemí platících eurem pravidelně pesimističtější, než EU jako celek“ komentuje výsledky průzkumu Jan Kincl, partner Grant Thornton Advisory.

„Podobně můžeme mluvit o silné diferenciaci i v rámci samotné eurozóny. Propast v náladě v Německu a nyní také Velké Británii na straně jedné a státy především jižního křídla se nezmenšuje. To svědčí o tom, že stále trvající rozpory mezi eurozónou a zbytkem EU a mezi evropským Severem a Jihem vnímají představitelé firem velmi citlivě. A to není dobrá zpráva pro ekonomiku – pokud podniky a firmy pro nastartování růstu něco potřebují, pak je to pokud možno jasná a stabilní vize napříč celou Evropou.“

Zdroj: Grant Thornton

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.