Mělo by portfolio obsahovat akcie firem z rozvíjející se zemí?

graf

Mnoho investorů hledá burzovně obchodované fondy, které zařazují do portfolií světové akcie. V nabídce emitentů naleznete nejen fondy pokrývající vyspělé země, ale i ty rozvíjející se. Které ETF vybrat?

Každý investor by si měl hned na začátku odpovědět na otázku, zda se zaměřit pouze na vyspělé země nebo zařadit do portfolia také akcie firem z rozvíjejících se zemí (Emerging Markets). Bez ohledu na to, jakých výsledků dosáhly rozvíjející se trhy v minulosti, a jaké jsou vyhlídky do budoucna, význam méně rozvinutých ekonomik stále roste.

Podíl na světovém HDP se bude zvyšovat

Podle Mezinárodního měnového fondu převážil v letošním roce hrubý domácí produkt (HDP) rozvíjejících se zemí HDP rozvinutých zemí. Zatímco v roce 1992 tvořily rozvíjející se země 36 procent světového HDP, dnes přispívají 51 procenty. „Do roku 2018 by se mohl podíl rozvíjejících se zemí na světovém HDP zvýšit až na 56 procent,“ uvedl v říjnu letošního roku pro magazín PortfolioJournal Tilmann Galler ze společnosti J.P. Morgan Asset Management.

Emerging Markets mají v ETF stále nízké zastoupení

Zatímco podíl rozvíjejících se zemí na světovém HDP již přesahuje padesát procent, v portfoliích burzovně obchodovaných fondů je jejich váha stále nízká. V případě ETF iShares MSCI All Country World (ACWI) to je například méně než deset procent. Emerging Markets se vyhýbá například iShares MSCI World ETF (URTH).

Vybrané ETF a váhy Emerging Markets:

  • iShares MSCI World UCITS ETF: 0 %
  • db x-trackers MSCI World TRN UCITS: 0 %
  • SPDR MSCI ACWI UCITS ETF: 12 %
  • SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF: 12 %
  • iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS: 0 %

Jedním z důvodů nízkého zastoupení akcií firem z rozvíjejících se zemí v portfoliích globálních akciových ETF je omezená nabídka kvalitních titulů na těchto trzích. Aby mohla být konkrétní společnost zařazena do indexu (potažmo ETF), musí být splněny určité požadavky jako likvidita, transparentnost, vyspělost kapitálového trhu, právní prostředí apod. Ze 170 rozvíjejících se zemí a tzv. Frontiert markets (pozn. státy, které nejsou vyspělé ale už ani rozvíjející se) splňuje náročné požadavky přibližně 60 států.

Tržní kapitalizace roste

S rozvojem akciových trhů v těchto zemích lze očekávat i postupné rozšiřování nabídky vhodných titulů. Očekávat lze i pokračující růst tržní kapitalizace titulů z Emerging Markets. Tento trend potvrzuje predikce uveřejněná v deníku Die Welt: „ještě v roce 1987 dosahovala tržní hodnota akcií z rozvíjejících se zemí 332 milionů eur, což bylo pět procent světové tržní kapitalizace, v roce 1996 to bylo již přibližně 11 procent.“

Rizika existují

I když se méně vyspělé země postupně dotahují na ty vyspělé, rizika pro investory stále existují. Každá z rozvíjejících se zemí má své specifické problémy – např. politická nestabilita, nedokonalá legislativa, vysoká míra korupce, pokulhávající akciový trh apod. Všechny tyto okolnosti mohou vést k výraznějším výkyvům tržních cen akcií. Na druhé straně může být vyšší podstoupené riziko odměněno vyššími výnosy. Toho jsme byli svědky v minulých letech.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.


Reklama: