Jak na dividendy firem z rozvíjejících se zemí?

peníze, dividendy

Společnost Wisdom Tree, přední emitent dividendových ETF, nabízí nový fond WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund. Do portfolia fondu jsou vybírány společnosti s vysokým dividendovým poměrem a s potenciálem vysokého dividendového růstu. V čem se nové ETF liší od stávající konkurence?

WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund (DGRE) se zaměřuje na společnosti, které vyplácejí vysoké dividendy a mají zajímavý růstový potenciál. „Většina dividendově zaměřených indexů na rozvojové trhy se soustřeďuje především na výnos a zhodnocení. Index či fond zaměřující se na růst dividend budete ovšem hledat velice těžko. Věříme, že náš nový fond bude investicí pružně reagující spíše na potenciál růstu dividend, než na historické chování dividend.“ uvedl ředitel výzkumu společnosti Wisdom Tree Jeremy.

Vhodné tituly do portfolia fondu jsou vybírány na základě řady kritérií – například tržní kapitalizace společnosti musí být minimálně 200 milionů dolarů, roční výplata dividend nesmí být nižší než pět milionů dolarů, objem zobchodovaných akcií nesmí poklesnout pod 250 tisíc apod.

Nejvyšší zastoupení mají spotřebitelské produkty

Na rozdíl od většiny ETF zaměřujících se na finanční služby, energie a materiály, se v portfoliu fondu DGRE objevují na prvním místě spotřebitelské produkty se zastoupením 19,2 %, následují telekomunikační služby s 19 %, dále finanční služby a základní materiály a technologie. Právě sektor technologií zaznamenal za poslední roky nejvyšší nárůst dividend. V roce 2010 podle agentury Bloomberg vyplatil technologický sektor na dividendách 5,1 miliardy dolarů a v roce 2012 to bylo již 10,8 miliardy dolarů. Průměrný dividendový poměr je sice „pouze“ 1,21 %, ale v letošním roce vůbec poprvé vystoupal nad 2 %. Je tedy pozitivní, že zastoupení technologických firem se v portfoliu DGRE blíží 8 %.

Regionální alokace

Alokace finančních prostředků fondu do rozvojových zemí je také velmi různorodá. BRIC poslední dobou nepodává dobré výsledky. Indexy zaměřené právě na tyto země zaznamenávají v posledních měsících odliv kapitálu. Investoři by proto mohli hledat jiné, perspektivnější rozvojové trhy, které jsou v DGRE zastoupeny. „Země BRIC (Brazílie, Rusko, Indie a Čína) jsou v portfoliu DGRE podváženy. Mezi zeměmi s největším zastoupením se objevují země MIT (Mexiko, Indonésie a Thajsko), čímž se DGRE odlišuje od srovnatelných investic,“ říká Jeremy Schwartz. Mezi další země, které v portfoliu můžeme nalézt, patří především Jihoafrická republika, Čile, Maďarsko, Indie, Jižní Korea, Malajsie, Polsko, Tchaj-wan, Thajsko, Turecko a v neposlední řadě i Česká republika.

Kdo nové ETF ocení?

WisdomTree Emerging Markets Dividend Growth Fund přináší zajímavou formu investice do rozvojových trhů. Dividendové ETF může snížit volatilitu portfolia, zvýšit celkový výnos portfolia a lépe chránit portfolio proti inflaci. Zároveň by měl investor pečlivě zvážit veškerá rizika této investice. Na rozdíl od ostatních dividendových ETF je potřeba zohlednit riziko rozvojových trhů a politické stability. Nutno ovšem dodat, že riziko je poměrně dobře diverzifikované, a to především díky investicím alokovaným do 17 různých zemí, jednotlivých sektorů a velkého počtu firem.

Autor článku: Michal Chalupský

stox logoSTOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.

 

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.