ETFka, která mají překonat trh

ETFka která mají překonat trh

Burzovně obchodované fondy (ETF) mohou být spravovány pasivně i aktivně. Druhá zmíněná skupina tvoří jen velmi malou část z celkového počtu nabízených ETF. Cílem aktivně řízených fondů je překonat výkonnost určitého indexu nebo nabídnout originální investiční strategii. Ukážeme, jak mohou vypadat některá „aktivní ETFka“.

Převážná většina burzovně obchodovaných fondů pasivně kopíruje některý z oficiálních indexů. Občas však můžete narazit na ETFko, jehož portfolio je řízeno aktivně. V USA je aktuálně evidováno 62 aktivně řízených ETFek, jež spravují majetek ve výši přibližně 14,3 miliardy dolarů. Jen pro srovnání, pasivně řízených fondů je v USA evidováno přes 1 500 s více než 1,56 biliony dolarů pod správou. Počet aktivně řízených ETFek (oproti klasickým pasivně řízeným fondům) nijak výrazně nenarůstá. I přesto však mohou nabídnout zajímavé investiční strategie. Vybrali jsme tři aktivně řízená ETFka, která mohou uspokojit specifické potřeby investorů.

Akcie s vynikající výkonností

Na akcie z indexu Russell 3000 se zaměřuje fond TrimTabs Float Shrink ETF (TTFS). Jednotlivé tituly jsou vybírány s cílem dlouhodobě překonávat výkonnost uvedeného indexu. Portfolio manažer fondu vyhledává společnosti s dlouhodobě vynikající výkonností.

Z hlediska tržní kapitalizace spadá více než polovina titulů (57,1 %) mezi středně velké firmy. Nejvyšší váhu v portfoliu zaujímají společnosti podnikající v oblasti spotřebního zboží (26,3 %). Na dalších místech naleznete společnosti ze sektoru informačních technologií (18,2 %), financí (17,1 %) či průmyslu (14,8 %). Naopak velmi nízké zastoupení mají společností působící v sektoru telekomunikací (1,1 %), utilit (1 %) a energetiky (0,9 %).

Mezi nejvýznamnějšími tituly naleznete například společnosti Time Warner Cable, Heartland Payment Systems, T-Mobile US, FLIR Systems či Marvell Technology Group.

Za poslední rok se portfolio manažerovi ETF daří držet nad výkonností sledovaného indexu. TrimTabs Float Shrink ETF si za uplynulý rok připsal více než 26 %, přičemž srovnávací index Russell 3000 přinesl mírně přes 20 %.

Mix kvalitních dluhopisů

Portfolio manažer fondu Pimco Total Return ETF (BOND) Bill Gross se zaměřuje na kvalitní dluhové cenné papíry. Aktuálně investuje fond do dluhopisů od 789 různých emitentů. Nejvyšší zastoupení mají v portfoliu dluhopisy z USA (69,9 %), následované mezinárodními dluhopisy (21,5 %). Necelá tři procenta spravovaných prostředků je držena v hotovosti.

Téměř 30 % portfolia zaujímají státní dluhopisy. Druhou nejvýznamnější skupinu tvoří hypoteční zástavní listy (23,9 %). Mírně přes deset procent spravovaných prostředků připadá na firemní dluhopisy.

Z hlediska doby splatnosti držených dluhopisů mají nejvyšší váhu cenné papíry s dlouhou dobou splatnosti: 30 a více let (20 %), 20 – 30 let (19,1 %) a 10 – 20 let (14,8 %). Na dluhopisy se splatností od jednoho roku do pěti let připadá přibližně 20 % spravovaných prostředků.

Pimco Total Return ETF vznikl 29. února 2012. Výkonností tento fond investory příliš nepotěšil: za poslední rok si připsal pouhých 0,17 %, kdo investoval na začátku letošního roku, zůstává v červených číslech (-1,08 %).

Dluhopisy rozvíjejících se zemí

Na dluhopisy emitentů z rozvíjejících se zemí se zaměřuje fond WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). V portfoliu fondu naleznete především mezinárodní dluhopisy (90,2 %). Převážnou část spravovaných prostředků investuje portfolio manažer fondu do státních dluhopisů (78,6 %). V portfoliu naleznete například státní dluhopisy Chile, Polska, Turecka, Malajsie či Mexika. Portfolio doplňují podnikové dluhopisy (5 %). Aktuálně drží fond cenné papíry od 120 různých emitentů.

Oproti předchozímu fondu se manažer zaměřuje na dluhopisy nesoucí vyšší riziko. Více než 46 % portfolia tvoří dluhopisy s ratingem BBB – jedná se tedy o cenné papíry investičního stupně nižší kvality. Vyšší rizikovost by měla být vyvážena vyšším očekávaným výnosem. Vyšší výkonnost se ovšem prozatím nedostavila – za poslední rok vydělal fond pouhých 0,42 % a od začátku letošního roku dokonce ztrácí hrozivých více než osm procent.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.