ETF zaměřené na italské a španělské dluhopisy

peníze

Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM) rozšiřuje nabídku o dluhopisový burzovně obchodovaný fond (ETF). Nové db x-trackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF kopíruje výkonnost evropských státních dluhopisů investičního stupně s vysokým výnosem. V současné době spravuje ETF více než 1,4 miliardy eur.

„Možnost růstu úrokových sazeb je jednou z hlavních otázek investorů. Novým produktem se snažíme uspokojit aktuální poptávku investorů,“ uvedl Arne Noack, vedoucí vývoje ETF pro Evropu společnosti DeAWM.

ETFka investující do státních dluhopisů zemí jako je Itálie nebo Španělsko, byly z hlediska přítoků prostředků investorů v posledních letech velmi úspěšné. V první polovině roku 2013 bylo mezi investory velmi populární i ETF zaměřené na dluhopisy s krátkou dobou splatnosti (Yield Plus 1-3 UCITS ETF).

ETF db x-trackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS investuje do náhradního koše cenných papírů a výkonnost indexu je zajištěna swapy. Získané výnosy jsou zpět reinvestovány. Nejvyšší váhu v portfoliu mají italské (54 %), španělské (26 %) a belgické (14 %) dluhopisy. V malé míře jsou zastoupeny i irské a slovenské dluhopisy.

Z hlediska doby splatnosti tvoří čtvrtinu portfolia dluhopisy splatné od jednoho roku do tří let. Další doby splatnosti jsou následující: 3 – 5 let (18 %), 5 – 7 let (15 %), 7 – 10 let (18 %), 10 – 15 let (11 %), zbytek tvoří dluhopisy s delší dobou splatnosti.

Téměř 85 % portfolia tvoří dluhopisy s ratingem BBB, ostatní dluhopisy získaly lepší hodnocení (A, AA).

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.