ETF: Užitečné nástroje pro testování strategií

jednání analytiků

Při sestavování investičního portfolia můžete využít dva šikovné nástroje. První vám pomůže rozvrhnout investovanou částku do jednotlivých ETFek a odkrýt sektorovou alokaci celého portfolia. Druhý nástroj můžete využít k testování strategie na historických datech (backtesting), zjištění výkonnosti a volatility portfolia.

Na internetu můžete nalézt nejen ceny jednotlivých burzovně obchodovaných fondů, ale i několik užitečných nástrojů pro návrh a testování portfolií. Šikovné pomůcky najdete například na internetových stránkách Fidelity.com a ETFreplay.com. Co nabízejí?

Než začnete

Ke hledání vhodných portfolií byste měli přistoupit až po stanovení investičního cíle a strategie pro dané období. Nezapomeňte si také odpovědět, jak vysoké riziko jste pro dosažení svého cíle ochotni podstoupit.

Dříve než začnete navrhovat jednotlivá portfolia, musíte znát symboly (Ticker) vybraných burzovně obchodovaných fondů. Jako příklad uvedu investici ve výši 10 tisíc dolarů do tří fondů: iShares MSCI All-World ACWI Index (ACWI), SPDR Gold Shares (GLD) a SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Váhy jednotlivých ETFek budou 50 %, 20 % a 30 %.

Fidelity ETF Portfolio Builder

Na stránkách Fidelity.com naleznete nástroj pro tvorbu portfolií (ETF Portfolio Builder). Po vyplnění tickerů do jednotlivých kolonek zjistíte skutečné váhové zastoupení jednotlivých fondů. V našem případě je do ETF iShares MSCI All-World ACWI Index zainvestováno necelých pět tisíc dolarů. Při ceně 57,44 dolarů za jedno ETF nakoupíte 87 kusů. Parametry zbývajících fondů vidíte na obrázku. V záložkách Sector a Style si můžete porovnat váhové zastoupení jednotlivých sektorů oproti benchmarku (DJ US Total Market Index) a tržní kapitalizaci společností.

Obrázek: Modelové složení portfolia

fidelity

ETF Backtesting

Nástroj pro testování portfolií na historických datech najdete na stránkách ETFreplay.com. Zdarma můžete porovnávat až pět burzovně obchodovaných fondů. Užitečné je především srovnání výkonnosti a volatility navrženého portfolia oproti benchmarku v různých časových pásmech. K dispozici jsou i další užitečné ukazatele jako například korelace, maximální růst a pokles, roční výkonnost apod.

V našem případě porovnáváme výkonnost portfolia s ETF SPDR S&P 500 Index (SPY) na horizontu 24 měsíců. Testována je strategie „kup a drž“. Jak vidíte na obrázku, při složení portfolia 50 % (ACWI), 20 % (GLD) a 30 % (XBI) přináší navržené řešení sice vyšší výkonnost, ale za cenu vyššího rizika (volatility). Ideální je nalézt takové portfolio, které při nižším riziku zajistí výkonnost srovnatelnou s benchmarkem.

Obrázek: Testování portfolia na historických datech

etfreplay

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.