Co říkají grafy výkonnosti?

portfolia ETF

Jedním z nejvíce sledovaných parametrů cenných papírů je minulá výkonnost. Pokud míří kurzy vzhůru, stává se tato informace dobrým argumentem prodeje chtivých poradců. Veškerá historická data berte s rezervou. Nic neroste věčně a navíc výborné výsledky v minulosti nejsou zárukou, že se bude dařit i v budoucnu.

Řada investorů si oblíbila grafy historické výkonnosti. Téměř na všech domácích i zahraničních serverech zaměřených na finance najdete výkonnosti fondů, ETFek, akcií či komodit. Nic proti grafům, zejména pokud nás utvrzují ve správném rozhodnutí. Jak ovšem číst v grafech? Jak vytěžit z nejrůznějších křivek užitečné informace?

Výkonnost sama o sobě neříká nic

Graf výkonnosti ukazuje pouze to, jak se hodnota cenného papíru vyvíjela v minulosti. V žádném případě nelze na základě grafu s velkým úspěchem odhadovat, jak se bude hodnota cenného papíru vyvíjet v následujících dnech, měsících či letech.

V případě klasických podílových fondů můžete z grafu vyčíst, jak úspěšný je portfolio manažer vašeho fondu. Jinými slovy, zda dokázal překonat výkonnost benchmarku (pozn. zvolený index, se kterým je porovnávána výkonnost spravovaného portfolia) či přinést vyšší zhodnocení než stejně zaměřené fondy. Pokud manažer dlouhodobě překonává srovnávací index i většinu konkurence, poplatek za správu si zaslouží. Řada studií bohužel potvrzuje, že většina manažerů nedokáže trh dlouhodobě překonávat.

I v případě burzovně obchodovaných fondů můžete porovnávat výkonnost s podkladovým indexem (pozn. podkladový index je benchmarkem ETFka) či ostatními fondy. ETFka se snaží co nejvíce přiblížit výkonnosti sledovaného indexu. Z toho vyplývá, že výkonnost burzovně obchodovaného fondu ve většině případů přesně neodpovídá výkonnosti indexu – většinou je ETFko těsně za indexem. Mírná „ztráta“ za sledovaným indexem je zapříčiněna zvolenou konstrukcí portfolia a přítomností nákladů. Čím menší je ztráta za indexem, tím lépe. Někdy se stane, že výkonnost ETFka krátce překoná výkonnost sledovaného indexu.

//

Faktory ovlivňující výkonnost ETF

Do výkonnosti burzovně obchodovaného fondu se promítají i „vnitřní“ faktory. Některé působí pozitivně, jiné negativně. U fondů uplatňujících fyzickou replikaci indexu vylepšují výkonnost půjčky cenných papírů a kvalita managementu.

ETFka využívající fyzickou replikaci sice nakupují tituly obsažené v indexu, ale také je proti zajištění mohou půjčovat. Za to inkasují poplatek, který vylepšuje výkonnost fondu.

Do výkonnosti se promítá i okamžik nákupu a prodeje jednotlivých titulů. Správce ETFka může dobrým načasováním získat pro fond dodatečné peníze.

Výkonnost ETFka naopak snižují náklady. Patří sem například poplatky za správu, výdaje spojené s nákupem a prodejem cenných papírů, náklady související s úpravou vah jednotlivých titulů v portfoliu či náklady na zajištění.

ETFka mohou držet v portfoliu i hotovost. V závislosti na vývoji trhu může mít hotovost na výkonnost portfolia pozitivní i negativní vliv.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

TIP: Všechny informace o ETF můžete získat v unikátní INVESTIČNÍ AKADEMII ETF