Černá labuť útočí. Jak ochránit portfolio?

peníze, dividendy

Investoři se hrnou do nových strategií, které by jim měly zajistit profit při dalším selhání trhů – tzv. Black swan událostí. Jedním z těchto produktů, který by měl zajišťovat ochranu před zmíněným rizikem, je Horizons Universa US Black Swan ETF.

Pojem „Black swan“ neboli černá labuť byl zpopularizován v roce 2007, kdy Nassim Nicholas Taleb vydal knihu „Fooled by Randomness” („Zmaten náhodou”) zabývající se problematikou neočekávaných události, a pochází ze starověké víry rozšířené na Západě, že všechny labutě jsou bílé. Tento předpoklad byl ovšem porušen tehdy, když byly objeveny černé labutě žijící v Austrálii. Co to ovšem znamená v řeči finančních trhů?

Podstata je jednoduchá: Všechno je možné. Ve skutečnosti, velká překvapení jsou více běžná, než si lidé myslí.

Nassim Nicholas Taleb definuje termín „Black swan“ jako vzácnou událost, která je neočekávaná, nese extrémní dopad a věříme, že bychom ji zpětně mohli předvídat. Ve finančním vyjádření má „Black swan“ událost obvykle za následek drastický propad na trzích. Události, jakými jsou například irácká invaze do Kuvajtu v roce 1990, teroristické útoky z 11. září, bankrot banky Lehman brothers a následující finanční krize, můžeme zajisté označit za „Black swans“, jelikož splňují výše uvedenou charakteristiku.

Black swan strategie

Základní myšlenkou „Black swan“ strategie opírající se o poznatky Nassima Nicholase Taleba je ta, že většinu našich peněz držíme v „ultrasafe“ aktivech a jen velmi malou částku, řekněme okolo 10 %, investujeme do opčních kontraktů či dalších spekulativních aktiv, jejichž cena prudce roste během paniky na trhu.

Tip: Zajímáte se o investování pomocí ETF? Navštivte Investiční akademii ETF

Universa Investment L.P.

Universa je investiční firma, která se specializuje na „convex tail hedging“ a investování, a která byla průkopníkem v oblasti zajištění rizik klientských portfolií. Společnost byla založena roce 2007 Markem Spitznagelem a od svého vzniku spolupracuje již se zmíněným profesorem Talebem. Universa uvedla na trh dva inovativní  burzovně obchodované fondy, a to sice Horizons Universa Canadian Black Swan ETF („HUT“) a Horizons Universa US Black Swan ETF („HUS.U“) – souhrnně nazývány The Black Swan ETFs, které se snaží o to, aby bylo investorům umožněno participovat na vývoji severoamerických akciových indexů a zároveň poskytuje ochranu před náhlými, neočekávanými a výraznými propady na trhu. Tyto ETF jsou vůbec prvními, které párují „tail risk“ s investicí do akciového indexu a jsou obchodovány na burze v Torontu.

Horizons Universa US Black Swan ETF („HUS.U“)

Investičním cílem Horizons Universa US Black Swan ETF je poskytovat svým podílníkům výkonnost indexu S&P 500 prostřednictvím portfolia cenných papírů nebo indexových fondů a aktivně spravovaného koše „put“ a „call“ opcí, které se snaží poskytnout ochranu před značnými poklesy trhu a taktéž snížit celkovou volatilitu výnosů.

„Myslím si, že mnoho kanadských investorů by rádo investovalo do akcií, ale obávají se, že budou muset čelit dalšímu poklesu trhu.  The Black Swan ETFs jsou jednoduše indexové ETF se zajišťovací součástí, které by právě měly zajišťovat ochranu před výraznými poklesy, aby mohli investoři v klidu spát,“ tvrdí Howard Atkinson – generální ředitel společnosti Horizons ETF a pokračuje: „The Black Swan ETF“ portfolia jsou navržena tak, aby poskytovala investorům účast na růstovém potenciálu podkladového indexu a zároveň ochranu před jejich nejzávažnějšími poklesy, takže můžeme investovat již se zabudovanou ochranou.“

Strategie „The Black Swan ETFs“

Část každého Black Swan ETF bude investována do „opční strategie ochrany“, která je známa jako the Universa Black Swan Protection Protocol (the „Universa BSPP“). Black Swan ETF se snaží o zachycení rostoucích zisků z příslušného akciového indexu, zatímco Universa BSPP se snaží o zabránění ztrát v případě prudkého poklesu trhu v horizontu jednoho měsíce.

„Nejen že investoři získají ochranu proti prudkým propadům trhu, ale veškeré zisky získané z Universa BSPP budou reinvestovány do akciové části portfolia v době, kdy ocenění na akciových trzích jsou nejméně nákladné,“ říká CEO Atkinson. „Pokud by mělo dojít k Black Swan události, tak investoři mají možnost dosáhnout vynikajícího složeného růstu v dlouhém časovém horizontu ve srovnání s pasivní investicí do podkladového akciového indexu snížením čerpání z investic.“

Autor příspěvku: Lukáš Holan je spolupracovníkem portálu STOX.cz

stox logoSTOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.

 

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.