Zdravotnictví se dařilo. Kolik vydělali ETF investoři?

zdravotnictví

Kdo před pěti lety vsadil na růst akcií firem ze sektoru zdravotnictví, mohl více než zdvojnásobit počáteční investici. Velmi slušných výsledků dosáhli i opozdilci, kteří do těchto akcií „nastoupili“ teprve začátkem letošního roku. Které burzovně obchodované fondy investují v rámci zdravotnického sektoru?

Firmy podnikající v oblasti zdravotní péče jsou obecně méně citlivé na hospodářský vývoj v zemi. Toto tvrzení si můžeme logicky zdůvodnit například tak, že lidé ve vyspělých zemích budou pravděpodobně využívat léky, zdravotnické pomůcky či navštěvovat lékařská zařízení stejně v období ekonomického růstu i poklesu (pozn. za jinak stejných podmínek). Za růstem tržních cen akcií zdravotnických firem může stát například schválení nového léku a jeho úspěšné uvedení na trh, získání dotací na výzkum, masová obnova vybavení nemocnic, vznik nových lékařských zařízení, úspěch firem na zahraničních trzích a podobně.

Impulsem k růstu cen akcií však může být například i realizace reforem zdravotnictví, které slibují například lepší a dostupnější zdravotní péči. Posunutí zdravotnictví na vyšší úroveň se nikdy neobejde bez masivních investic. Dopady reformy zdravotnictví můžeme dnes sledovat například v USA, kde mají všichni občané povinnost uzavřít do 1. ledna 2014 zdravotní pojištění. Vzhledem k rozsahu této povinnosti, tedy předpokládanému zapojení dalších několika desítek milionů nových plátců do zdravotnického systému, očekává americký rozpočtový úřad (CBO) zvýšení výdajů na zdravotnictví ze současných 16,4 % HDP na 22 % HDP v roce 2028. Ze všech zmíněných faktorů mohou těžit burzovně obchodované fondy (ETFs) investující v rámci sektoru zdravotní péče.

Vybrané burzovně obchodované fondy investující v sektoru zdraví v USA

ETF SPRD Health Care Select Sector (XLV)

Tento fond je v rámci sektoru zdravotnictví s objemem spravovaných prostředků ve výši 8,8 miliardy dolarů největší. Cílem ETF je co nejtěsněji kopírovat výkonnost indexu S&P Health Care Select Sector. V současné době je portfolio ETF sestaveno z 56 společností. Nejvyšší váhové zastoupení mají farmaceutické firmy (45,1 %), dále společnosti zaměřené na biotechnologie (18,7 %), poskytovatelé zdravotnických služeb (16,3 %) a výrobci zdravotnického zařízení či systémů (15,3 %).

Nejvyšší váhu v portfoliu má společnost Johnson & Johnson (12,5 %), následovaná společnostmi Pfizer (9,9 %), Merck & Co (6,8 %), Gilead Sciences (5,3 %), Bristol-Myers Squibb Company (4 %) či Amgen (4 %). Od začátku letošního roku si fond připsal 40,5 %. Za uplynulých pět let je kumulativní výkonnost 150 %.

ETF Vanguard Health Care Index Fund (VHT)

ETF investuje do akcií velkých, středních i malých amerických firem, které působí v sektoru zdravotní péče. Tento sektor se skládá ze dvou hlavních podskupin. Do první spadají společnosti zaměřující se na výrobu zařízení pro zdravotnictví, spotřební materiál či poskytují základní zdravotnické služby, provozují zdravotnická zařízení a organizace. Do druhé skupiny patří společnosti zapojené do výzkumu, vývoje, výroby a prodeje farmaceutických a biotechnologických produktů.

Aktuálně burzovně obchodovaný fond spravuje majetek ve výši 2,3 miliardy dolarů. Oproti předcházejícímu ETF nabízí Vanguard Health Care Index Fund širší diverzifikaci, investuje do 291 titulů. Nejvyšší váhové zastoupení v portfoliu mají farmaceutické společnosti (39,8 %) a biotechnologie (19,6 %). Mezi top tituly fondu opět naleznete světoznámé společnosti jako Johnson & Johnson, Pfizer a Merck & Co.

Od ledna letošního rok vzrostla hodnota ETF o 41,4 %. Za posledních pět let přinesl fond zhodnocení ve výši 163,5 procent.

ETF iShares Dow Jones US Healthcare Sector (IYH)

Poslední z burzovně obchodovaných fondů pochází z dílny iShares. Cílem ETF je kopírovat výkonnost indexu Dow Jones U.S. Health Care. Tento index měří výkonnost amerických akcií ze sektoru zdravotnictví.

Portfolio tvoří aktuálně 112 společností. Podobně jako u předchozích ETFek hrají hlavní roly farmaceutické a biotechnologické společnosti (68,1 %). Nejvyšší váhu opět mají společnosti Johnson & Johnson, Pfizer a Merck & Co.

Od začátku letošního roku vydělalo ETF od iShares mírně přes 40 %. Za uplynulých let dosáhl fond výkonnosti 156 %.

Další možnosti investic

V rámci nabídky burzovně obchodovaných fondů existují i produkty zaměřené pouze farmaceutické a biotechnologické společnosti. Každý investor se tedy může sám rozhodnout, zda zařadí do portfolia celý sektor zdravotnictví nebo se zaměří jen na jeho určitou část. Vybírat lze také mezi fondy investujícími výhradně do společností z USA a firmami z ostatních zemí.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.