Zapomeňte na BRIC, v kurzu je Mexiko

kurz

Země BRIC již nejsou mezi investory příliš vyhledávanou oblastí. Řada investorů opouští tyto země, především z důvodu nepříliš pozitivních ekonomických dat a postupného oživení rozvinutých ekonomik. Nyní vyvstává otázka, které emerging markets mohou v budoucnu představovat vhodnou investiční destinaci.

Investování do emerging markets bylo do nedávné doby spojeno s vysokými výnosy, které se však v posledních obdobích znatelně snižují. Pokud se podíváme na vývoj ekonomik nejvýznamnějších představitelů těchto zemí, na skupinu BRIC (Brazílie, Rusko, Indie, Čína), je znatelné zpomalení těchto ekonomik. Podle nejnovějších odhadů MMF bude čínská ekonomika expandovat jen 7,8% tempem, což je oproti minulému roku (9,3 %) znatelné zpomalení. Zpomalení růstu ekonomiky je odhadováno také v Indii, která by měla růst kolem 5,6 %. Brazílie a Rusko se dokonce budou muset spokojit s růstem kolem 2,5 %. Kromě klesajícího tempa růstu GDP a průmyslové produkce se řada rozvíjejících zemí potýká s vysokou mírou inflace.

Země, u kterých je očekáván růst

Před několika lety banka Goldman Sachs vytvořila slibnou skupinu Next 11, která obsahuje 11 zemí, u kterých se očekává v průběhu příštích desetiletí silný hospodářský růst. Mezi tyto země patřilo Mexiko, které zatím svým vývojem potvrzuje růstový potencionál. Odhad růstu GDP Mexika je kolem 3,5 %, což je oproti minulému roku pokles o půl procentního bodu. Vývoj mexické ekonomiky je silně korelován s vývojem USA. Hlavním důvodem korelace je to, že skoro 78 % veškerého vývozu putuje do USA a zároveň je USA (50 %) největším importérem Mexika.

Mexiku se daří

Mexická ekonomika roste již několik let rychleji než větší sousední ekonomika USA. Tento růst je především způsobem růstem vnitřní poptávky, které je pozitivně stimulována nově vytvořenými pracovními místy zejména v oblasti průmyslu a těžby. Jenom v roce 2012 došlo k 6,7% růstu produkce primárního sektoru a sekundární sektor vzrostl o 3,6 %. Sektor služeb vzrostl o 4,1 %. Růst ekonomiky byl též velmi podpořen přílivem přímých zahraničních investic, které dosáhly v roce 2012 12,66 miliard dolarů.

Silné stránky Mexika

Mexický vývoz i přes probíhající globální recesi stále roste, a to především díky oživení amerického trhu. Mexiko disponuje řadou konkurenčních výhod, které potvrzují názor, že se jedná o budoucí továrnu světa. Velkou konkurenční výhodu představují především nízké provozní náklady, které jsou pozitivně stimulovány dovozem levného břidlicového plynu z USA. Levné provozní náklady by mohly zmírnit dosavadní propad průmyslové výroby a příliv nových investorů. Za první vlaštovky lze považovat společnosti Nissan a Honda, které ohlásily své plány investovat v Mexiku. Další výhodou je 40 uzavřených kontraktů o volném obchodu, které přináší nemalé úspory a absenci cel.

Vývoj mexické ekonomiky bude především záviset na vývoji americké ekonomiky a na průběhu naplánovaných reforem nové vlády, které se zejména soustřeďují na oblast fiskální politiky, energetiky a telekomunikací. Zároveň je zde snaha o zlepšení celkového obrazu Mexika jako demokratické, bezpečné země s nízkou mírou korupce. Mexická vláda se bude muset vypořádat s klesající průmyslovou produkcí, která v meziročním srovnání dosáhla záporného růstu 4,8 %. Pokud by se nepodařilo znovu obnovit růst průmyslové výroby, mohlo by to mít negativní dopad na místní nezaměstnanost, která by se v konečném důsledku negativně odrazila na potencionálním růstu GDP Mexika. Kromě poklesu průmyslové produkce je nutné sledovat i inflaci, která v srpnu dosáhla 3,47 %.

Mexiko může přinést zajímavé zisky

Mexiko má i přes drobné problémy nakročeno k dlouhodobějšímu růstu, který však bude s největší pravděpodobností mít mírnější tempo, než které vykázaly země BRIC v jejich zlatém období. Mexiko disponuje řadou konkurenceschopných výhod, které budou pozitivně stimulovat ekonomický růst, ale zároveň je zde spousta hrozeb, které mohou případný růst zdržet či zcela zastavit.

stox logoSTOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.

 

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.