ETF: Jak investovat v rozvíjejících se zemích?

ETF: Jak investovat v rozvíjejících se zemích?

Ještě před několika lety vnímala řada investorů rozvíjející se trhy jako jeden celek. Do kategorie označované jako Emerging markets však patří několik desítek zemí, které se značně liší. Prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů můžete investovat do celého regionu i jednotlivých zemí. Jaká je výkonnost těchto ETFek?

Emerging markets můžeme stručně charakterizovat jako země, jejichž ekonomiky procházejí významnými změnami. V této souvislosti dochází ke stabilizaci politického prostředí, legislativním změnám, rozvoji podnikatelského prostředí, přílivu zahraničních investic… Ekonomiky těchto zemí rostou rychlejším tempem, zvyšují se příjmy i životní úroveň obyvatel a v neposlední řadě dochází k rozvoji kapitálového trhu. Dynamičtější hospodářský růst otevírá možnosti dosažení vyšších investičních výnosů, než v případě vyspělých zemí.

Které země patří mezí rozvíjející se?

O klasifikaci Emerging markets se snaží hned několik společností a organizací. Například Mezinárodní měnový fond považuje za rozvíjející se ekonomiky země BRIC, dále Mexiko, Indonésii, Turecko, Argentinu, Brazílii, Malajsii, Pákistán, Venezuelu, Thajsko, Ukrajinu a řadu dalších. Patří sem kromě České republiky i řada nám blízkých zemí jako Polsko, Maďarsko, Bulharsko či Rumunsko.

Obdobné seznamy zemí nabízejí i poskytovatelé indexů, na kterých jsou postaveny burzovně obchodované fondy. Konkrétně se jedná o britského providera FTSE Group, dále společnosti MSCI, Standard & Poor’s (S&P) či Dow Jones & Company. U většiny burzovně obchodovaných fondů se setkáte s indexy z rodiny MSCI a FTSE.

Investice do celého trhu

Pokud budete uvažovat o pokrytí rozvíjejících se trhů jako celku, zaměřte se na fondy sledující index MSCI Emerging Markets či FTSE Emerging Markets. Tato ETFka najdete pod hlavičkou iShares, Vanguard či SPRD.

Vybrané fondy (název a symbol/výkonnost v roce 2013 – data k 22. 7. 2013):

 • iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM): -9,45 %
 • SPDR S&P Emerging Markets ETF (GMM): -7,08 %
 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO): -9,16 %

Kromě vybraných fondů jsou na trhu k dispozici i ETFka, která vybírají jen některé z akcií – s nízkou volatilitou, s nízkou tržní kapitalizací, vyplácející vysoké dividendy a podobně. Příkladem je ETF iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index Fund (EEMV), které investuje do akcií s nízkou volatilitou. Uvedený fond za letošní rok ztratil 2,6 %, tedy mnohem méně než širší iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (EEM). Dalším příkladem může být fond investující do akcií společností s nízkou tržní kapitalizací (tzv. Small Caps) – WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Tento fond na rok 2013 ztratil 3,16 %.

Investice do vybraných zemí

Cílem investorů nemusí být pokrytí všech významný rozvíjejících se ekonomik, ale nasměrování volných peněz pouze do vybraných zemí. Pokud se řadíte do této skupiny investorů, zvažte rizikovost zamýšlené investice. Na burzách jsou například k dispozici fondy investující do akcií ruských, brazilských, čínských, indických, thajských, mexických či filipínských společností.

Vybrané fondy (název a symbol/výkonnost v roce 2013 – data k 22. 7. 2013):

 • iShares MSCI Brazil (EWZ): -18,86 %
 • iShares FTSE China (FXI): -14,30 %
 • iShares MSCI Chile (ECH): -17,29 %
 • Wisdom Tree India (EPI): -12,68 %
 • Market Vectors Russia (RSX): -9,03 %
 • iShares MSCI Thailand (THD): 0,75 %
 • iShares MSCI Mexico (EWW): -4,80 %
 • Market Vectors Indonesia (IDX): -1,01 %
 • iShares MSCI Philippines (EPHE): 7,86 %

Nástroj pro dynamické investory

Akcie společností z rozvíjejících se zemí by neměly chybět v růstovém investičním portfoliu. I když tyto tituly vykazují oproti společnostem z vyspělých zemí vyšší volatilitu, nabízejí i vyšší potenciál možného zhodnocení.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.