Zajistěte se na stáří pomocí ETF!

ETF zajišění na stáří

Kdo si chce zajistit solidní životní úroveň i v důchodu, musí nejen odkládat část svých současných příjmů, ale také je co nejlépe zhodnocovat. Postupně připisované zisky z investic mohou dát na velmi dlouhém horizontu velmi zajímavou sumu. Jaké investiční nástroje mohou čeští investoři využít? Kolik můžete vydělat?

Každému je dnes jasné, že spoléhat se pouze na státem vyplácenou penzi se nemusí vyplatit. V okamžiku odchodu do důchodu totiž rázem klesnou příjmy o více než třetinu. V budoucnu se bude toto procento spíše zvyšovat. Jak nahradit v důchodovém věku scházející část příjmů? Řešením mohou být burzovně obchodované fondy.

Individuálně nebo se státem?

Sami se můžete rozhodnout, zda si budete spořit ve státem podporovaných produktech, individuálně nebo využijete obě možnosti. Pokud se rozhodnete vzít správu úspor do vlastních rukou, můžete řídit vlastní portfolio složené z akcií, dluhopisů, podílových listů fondů, certifikátů či burzovně obchodovaných fondů. I když správa vlastního portfolia vyžaduje čas i zkušenosti, tato investice se vám může bohatě vrátit v podobě vyššího zhodnocení.

TIP: Chtěli byste se dozvědět více o burzovně obchodovaných fondech (ETFs)? Využijte unikátní vzdělávací program Investiční akademie ETF.

Akcie, dluhopisy a ostatní investice

I když si můžete kupovat jednotlivé akcie a dluhopisy v menších objemech, je třeba v každé fázi finanční přípravy na stáří zajistit dostatečnou diverzifikaci portfolia. Při investici do malého počtu titulů se vystavujete riziku, že hodnota vašeho „důchodového účtu“ bude v krátkodobém horizontu výrazně kolísat.

Pokud se obáváte výraznějších propadů hodnoty portfolia, využijte investiční produkty, které se podílejí na vývoji několika stovek různých titulů. Výraznější ztráta u jednoho titulu se na hodnotě celkového portfolia projeví jen nepatrně. Mezi produkty nabízející dostatečnou diverzifikaci patří klasické a burzovně obchodované fondy. V čem se liší?

Jaké možnosti nabízejí ETFka?

Burzovně obchodované fondy (ETF) mají velmi blízko ke klasickým podílovým fondům. Mezi hlavní výhody ETFek patří především nízká nákladovost, transparentnost, likvidita i pestrá nabídka různě zaměřených fondů.

Nákladovost, transparentnost a likvidita:

Nákladovost – za správu každého fondu si účtují investiční společnosti poplatky. Tyto poplatky jsou již zahrnuty v kurzu fondu, což znamená, že snižují výkonnost portfolia. Například u klasických akciových podílových fondů se celková nákladovost (TER) pohybuje běžně mezi 2 % až 3 % ročně. V případě burzovně obchodovaných fondů to je vždy méně než procento.

Transparentnost – u každého burzovně obchodovaného fondu máte přehled o struktuře portfolia. Přesně víte, do kterých akcií investujete. Oproti klasickým podílovým fondům znáte všechny tituly obsažené v portfoliu ETF.

Likvidita – s ETF se obchoduje na světových burzách. Nákup a prodej podílů v ETF je stejně rychlý jako prodej akcií.

Pestrá škála produktů – prostřednictvím ETFek můžete investovat regionálně, sektorově, s určitou strategií apod. Jen těžko budete hledat oblast, kterou ETFka nepokrývají. Využít lze i nabídku pákových a short ETF.

Nízké poplatky za obchod – při investici do klasických podílových fondů je nutné počítat se vstupním poplatkem. Ten se v případě akciových fondů běžně pohybuje od tří do pěti procent. Z každých investovaných sto tisíc tedy zaplatíte i pět tisíc. V případě investice do ETF jsou účtovány poplatky obchodníka – ty jsou výrazně nižší. Například u investice ve výši 100 tisíc zaplatíte za nákup i prodej kolem 25 eur (cca 650 korun). Někteří obchodníci jdou s poplatky ještě níže (např. 8 eur/obchod).

Vhodné i pro pravidelné investice

Burzovně obchodované fondy by se měly stát součástí každého moderního důchodového portfolia. I když s nimi nepřekonáte trh, můžete vydělat na dlouhém horizontu více, než většina aktivně řízených fondů. Laicky řečeno, získáte tolik jako trh.

Vzhledem k výši poplatků za provedení obchodu je výhodnější investovat v částkách od 30 tisíc korun výše. Je jen na vás, které z ETFek vyberete. Pokud nevíte kde hledat, doporučuji článek S výběrem fondu pomohou bezplatné databáze.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.