Taktické investice s ETF

graf

Rádi si ve svém portfoliu hrajete s vahami jednotlivých tříd aktiv, regionů či sektorů? Pokud jste si odpověděli ANO, zastává ve vašem rozhodování významnou roli taktika.

Správně sestavené investiční portfolio je základem úspěchu. Na začátku by si měl každý určit strategii, jež povede k dosažení dlouhodobých cílů. Dle aktuální situace na trhu může přijít na řadu taktizování. Jaký je v investování rozdíl mezi strategií a taktikou?

Strategie versus taktika

Na začátku každé investice jsou určitá cílová očekávání. Například se můžete snažit dosahovat na desetiletém horizontu průměrné roční výkonnosti mezi osmi a dvanácti procenty. S ohledem na stanovený dlouhodobý cíl si sestavíte základní portfolio. Řekněme, že do tohoto portfolia zainventujete tři čtvrtiny svých volných prostředků. Při sestavování strategického portfolia byste se neměli nechat ovlivňovat aktuální náladou na trhu, ale vycházet z dlouhodobé výkonnosti jednotlivých aktiv. V našem příkladě bude výsledkem pravděpodobně globálně diverzifikované portfolio s převažující akciovou složkou.

Strategie – počáteční plán, který vede k dosažení určitého dlouhodobého cíle. V případě investičního portfolia jde o základní rozdělení spravovaných prostředků mezi jednotlivé druhy aktiv.

Taktika – operativní změny, které mají vést k dosažení krátkodobého cíle. Jedná se o dočasnou změnu složení portfolia.

Zbývající třetinu prostředků můžete investovat podle aktuální tržní situace a vašich krátkodobých očekávání. Tato složka portfolia sice nese vyšší míru rizika, ale může vylepšit celkovou výkonnost spravovaného portfolia. Pokud například v letošním roce věříte především akciím firem z USA a vyspělé části Evropy, můžete si s touto částí vašich prostředků zaspekulovat.

Spekulace nejsou pro každého

Někdo může namítnout, že „šachování“ s portfoliem se nemusí po započítání času a poplatků vyplatit. Ano, výhledy analytiků i naše osobní očekávání nemusí vyjít. Taktizování je pouze pro zastánce rčení: „Kdo neriskuje, nevyhraje.“

Aktivní investice s ETF

Burzovně obchodované fondy jsou sami o sobě pasivní investiční nástroje – kopírují některý z indexů. Při dostatečně široké nabídce produktů můžete i s pasivními produkty aktivně řídit investiční portfolio.

ETF můžete využít k zaujmutí taktické pozice s cílem využít krátkodobý trend. Prostředky můžete přesouvat nejen mezi jednotlivými regiony či zeměmi, ale také napříč sektory, mezi akciemi velkých a malých firem, dividendovými akciemi, high-yield dluhopisy, firemními a státními dluhopisy… Nabídka burzovně obchodovaných fondů je velmi široká.

ETF a ostatní investiční nástroje

Samozřejmě existují i další investiční nástroje, které můžete využít ke sledování krátkodobého trendu. Například věříte jednotlivým titulům a ty nakoupíte. Oproti investici do ETF je nákup jednotlivých titulů rizikovější a dražší. Burzovně obchodované fondy poskytují dostatečnou diverzifikaci a možnost podílet se na vývoji několika desítek až stovek titulů.

V úvahu přicházejí i klasické podílové fondy. Nevýhodou oproti ETF je omezenější nabídka produktů, vyšší nákladovost a také možnost podílet se pouze na rostoucím trendu. Zajímavým produktem jsou také investiční certifikáty, šíře nabídky je ale v porovnání s burzovně obchodovaným fondy mnohem skromnější.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.