Voda je investiční modré zlato

investice do vody

Voda je bezesporu jednou z nejdůležitějších látek pro život, přesto byla donedávna investory přehlížena. Investování do této specifické komodity je možné označit za velmi zajímavé, především vzhledem ke stále se zvyšující celosvětové spotřebě vody rostoucí populací. Světová cena vody neustále roste a není ani možné vodu nahradit jinou komoditou.

K růstu ceny vody velmi přispívají rozvojové země, které se vzrůstající životní úrovní kladou vyšší nároky na množství zdravotně nezávadné pitné vody. Organizace spojených národů odhaduje, že se spotřeba vody za posledních 50 let zvýšila trojnásobně, při ročním nárůstu o 16,9 trilionů litrů. Přes impozantní růst více jak miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě. V blízké budoucnosti lze očekávat růst investic do budování a renovace vodohospodářské infrastruktury. Důkazem mohou být poslední zprávy z Jihoafrické republiky, která hledá zdroj pro za financování investic, které vyřeší neustále rostoucí místní poptávku po čisté a pitné vodě.

Investice do vody má svá úskalí

Problematickým bodem investování do vody je skutečnost, že není možné investovat přímo, nýbrž zprostředkovaně pomocí akcií společností spojených s obory jako zásobování vodou, úprava vody či vodní infrastrukturou. Výsledkem je vyšší korelace s akciovými trhy, než u samostatně obchodovatelných komodit. Avšak tyto akcie vykazují mnohem nižší volatilitu, než činní průměr akciového trhu. Kromě přímého investování do akcií je možné využít řady ETF fondů, které navíc umožňují investorům diverzifikovat svá portfolia. První indexy měřené od roku 2001 svou dosavadní výnosností kolem 22 % p.a. převyšují výnosnost standardních tržních barometrů například S&P500. V budoucnosti lze očekávat další růst tohoto sektoru a to především na základě postupné privatizace vodohospodářství, které je dosud pod kontrolou vlád. S privatizací je spojen růst objemu investic do sektoru, a to především ze strany priváte equity společností a hedge fondů.

Nejznámější ETF investující do vodohospodářství

ETF přináší investorům řadu výhod, ať již diverzifikaci rizika či nižší poplatky. Celkově u méně známých oborů je výhodné využít ETF, protože nepožadují po investorech podrobné znalosti oborů jako v případě přímého investování do akcií.

PowerShares Global Water Portfolio (PIO)

Jedná se o burzovně obchodovatelný fond, který vznikl 13. června 2007. Cílem fondu je kopírování indexu NASDAQ OMX Global Water. Fond všeobecně investuje alespoň 90 % svých aktiv do společností kotovaných na mezinárodních burzách, které se zaměřují na oblast čištění a ochrany vody pro domácnosti, podniky a průmysl.

Ve fondu jsou zastoupeny jak vyspělé země, tak i rozvíjející. Největší zastoupení má USA (48,67 %), Velká Británie (15,66 %) a Francie (12,59 %). Roční výkonnost fondu je 19,91 %. Nákladový poměr dosahuje 0,70.

Guggenheim S&P Global Water Index (CGW)

CGW je první mezinárodně zaměřený burzovně obchodovaný fond na oblast vodohospodářství a sním spojené obory. Fond vznikl 14. května 2007 a jeho cílem je kopírování akciového indexu S&P Global Water NR, který obsahuje kolem 50 vybraných cenných papírů. Největší zastoupení má z regionálního hlediska bezesporu USA (38,58 %), Velká Británie (17,55 %) a Švýcarsko (8,28 %). Fond dosáhl ročního výkonu 16,17 %. Nákladový poměr činní 0,70.

PowerShares Water Resources (PHO)

PHO je ETF fond zaměřený výlučně na akcie amerických společností kotovaných na burze, které se zabývají čistěním vody pro domácnosti a podniky. Fond kopíroval index Nasdaq OMX Water USA. Roční výkonnost dosáhla u fondu hodnoty 24,63 %. Nákladový poměr u fondu činní 0,62.

First Trust ISE Water Index Fund (FIW)

FIW je burzovně obchodovatelný fond, který obsahuje 36 akcií vodohospodářských společností zastoupených v ISE Water Index. Fond dosáhl nejvyšší roční výkonnosti proti výše uvedeným fondům, když dosáhl hodnoty 28,02 %. Fond zároveň vykázal nejnižší nákladový poměr 0,60.

iShares Global Water UCITS ETF (IH2O)

IH2O je ETF zaměřené na sledování výkonnosti S & P Global Water 50. Index obsahuje 50 největších a nejlikvidnějších společností kotovaných na burze po celém světě, jejichž předmět činnosti je spojen s vodou. Fond vykázal roční výkonnost 19,11 %.

Voda v každém portfoliu

Investování do této specifické komodity je jistě velmi lákavé, protože lze očekávat stabilní růst vodohospodářského sektoru a to jak ve vyspělých zemích, tak i v emerging markets. Celkově lze doporučit držet ve svém portfoliu, alespoň určitou část tohoto segmentu. Ať již v podobě jednotlivých akcií společností či ETF.

Článek byl publikován se souhlasem partnerského portálu STOX.cz

stox logoSTOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.

 

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.