ETF: Jak se daří sociálně odpovědným firmám?

sociálně odpovědné firmy

V druhé polovině roku 2011 uvedla UBS na trh čtyři nové burzovně obchodované fondy se speciální investiční strategií. Do portfolia jsou zařazeny společnosti, které se chovají ohleduplně k životnímu prostředí, splňují kritéria sociální odpovědnosti a udržují vyvážené vztahy s třetími osobami (corporate governance).

Do portfolií těchto fondů se nedostanou společnosti, které například testují produkty na zvířatech, podnikají ve zbrojním průmyslu, nadměrně zatěžují životní prostředí, vyrábějí tabákové výrobky či alkoholické nápoje. Pro posouzení, zda se jedná o společnost „sociálně odpovědnou“ je využíváno až šedesát kritérií. Fondy od UBS využívají indexy rodiny MSCI. ETFka nabízejí investici do vůdčích světových společností, akcií firem z Evropy a Blízkého východu, Severní Ameriky a Tichomoří.

UBS-ETF MSCI World Socially Responsible

Podle UBS studie ukazují, že investice do firem sledující kritéria trvale udržitelného rozvoje často nabízejí vyšší výnosy než tradiční investiční strategie. UBS byl prvním poskytovatelem, který se rozhodl využít u svých fondů indexy MSCI Socially Responsible. Z hlediska regionální alokace získaly v portfoliu fondu nejvyšší váhu akcie společností z USA, dále následují Japonsko, Velká Británie, Kanada, Austrálie či Německo. Od svého založení si toto ETF připsalo více než 53 %. Za uplynulý rok to bylo necelých 22 %.

Doplňující informace:

 • ISIN: LU0629459743
 • Měna fondu: USD
 • Poplatek za správu 0,38 %

UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible

Na Evropu a Blízký východ se zaměřuje UBS-ETF MSCI Europe & Middle East Socially Responsible. Nejvyšší váhu v portfoliu mají britské akcie (34,6 %), následované Německem (12,8 %), Francií (11,7 %) a Švýcarskem (11,5 %). Od svého založení vydělal fond necelých 50 %. Za uplynulý rok si ETF připsalo zhodnocení mírně přesahující hranici 25 %.

Doplňující informace:

 • ISIN: LU0629460675
 • Měna fondu: EUR
 • Poplatek za správu 0,28 %

UBS-ETF MSCI North America Socially Responsible

Třetí z nabízených fondů investuje do akcií zařazených v indexu MSCI North America Socially Responsible. Váhy jednotlivých společností v portfoliu fondu odpovídají stejně jako u předchozích ETFek vahám daných titulů v indexu. Nejvyšší váhu mají americké společnosti, a to necelých 90 %. Na Kanadu připadá mírně přes 10 %. Podobně jako u předchozích fondů vzrostla hodnota akcií v portfoliu o více než 50 %. Za uplynulá rok zaznamenalo toto ETF růst ve výši 22 %.

Doplňující informace:

 • ISIN: LU0629460089
 • Měna fondu: USD
 • Poplatek za správu 0,33 %

UBS-ETF MSCI Pacific Socially Responsible

Více než dvě třetiny portfolia zujímají japonské akcie. Ke třicetiprocentnímu váhovému zastoupení se blíží akcie australských firem (28,1 %).

Ze všech uvedených fondů vydělalo toto ETF nejméně. Od svého založení si připsalo mírně přes 30 %. Za uplynulý rok to bylo 17,6 %.

Doplňující informace:

 • ISIN: LU0629460915
 • Měna fondu: USD
 • Poplatek za správu 0,53 %

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.