Investice nesou rizika. Výjimkou nejsou ani ETF

riziko

Každá investice přináší jistá rizika. Již při výběru burzovně obchodovaného fondu zvažte, jak velký pokles na účtu unesete. V horizontu několika týdnů se může hodnota akciového ETFka propadnout i o desítky procent. S investicemi do ETF souvisejí i další rizika.

Oproti uložení peněz na spořicích účtech a termínovaných vkladech existuje při každé investici tržní riziko. To je chápáno jako možnost, že se tržní cena cenných papírů vydá jiným směrem, než jste původně očekávali. V případě burzovně obchodovaných fondů můžete dosáhnout ztráty v případě růstu i poklesu trhu – záleží, který typ fondu jste si vybrali.

Pro dlouhodobé investory je nežádoucí dlouhodobější pokles trhu. Pokud jste například očekávali růst evropských akcií (například ETF na index Euro Stoxx 50), a vlivem negativních zpráv dojde k poklesu, zaznamenáte na obchodním účtu ztrátu. Pro krátkodobé spekulanty, kteří využívají tzv. short ETFka, je naopak nežádoucí růst trhu.

Pokles nemusí znamenat ztrátu

Každá ztráta na obchodním účtu ještě není reálnou ztrátou. Pokud jste s určitou „dočasnou ztrátou“ dopředu počítali, v případě negativního vývoje postižená ETFka pravděpodobně neprodáte. Kdo však pokles trhu psychicky neunese, může vše prodat a vykázat skutečnou ztrátu.

Řada drobných investorů nedokáže správně odhadnout, jak velký pokles jsou schopni tolerovat. Především v období všeobecného optimismu na trzích může být ztráta vnímána jako něco možného, ale velmi vzdáleného. Opak však často bývá pravdou. Představte si ten nejčernější scénář a vžijte se do situace, kdy přicházíte o dvacet i více procent svého majetku. Budete usínat klidně?

Důležitý je výběr správného fondu

Nikoho nepřekvapí, že mezi burzovně obchodovanými fondy existují rozdíly. Obecně platí, že hodnota dluhopisových ETFek v čase méně kolísá než hodnota akciových či komoditních ETFek. Rozdíly jsou i v rámci jedné kategorie fondů. Například ETFka kopírující státní dluhopisy jsou obecně méně rizikové než fondy zaměřené na podnikové dluhopisy. Stejně tak jsou rozdíly mezi akciovými fondy – široký fond kopírující vývoj světových akcií bude méně rizikový než akcie firem z rozvíjejících se trhů. Kolísavost (tzn. rizikovost) celého investičního portfolia určí navážení jednotlivých fondů.

Jednotlivé typy fondů jsou podrobněji popsány ZDE.

Rizika spojená s cizími měnami

Žádný z burzovně obchodovaných fondu není obchodován v korunách. Český investor tedy podstupuje vždy měnové riziko. Pokud mezi nákupem ETFka dojde k posílení koruny například vůči dolaru, realizujete v případě zpětné směny dolaru do koruny ztrátu. Případnou ztrátu může snížit „vyčkání“ na výhodnější směnný kurz.

Před investicí sledujte, v jaké měně je fond veden a obchodován. Řada ETFek je například obchodována v eurech, ale vedena v dolarech.

Rizika spojená se swapy

Cenné papíry držené v portfoliu burzovně obchodovaného fondu jsou spravovány investiční společností odděleně – nejsou tedy v majetku této společnosti a investor nenese kreditní riziko emitenta. V posledních letech se rozrostla nabídka fondů, které využívají swapy. U těchto ETFek je určité malé riziko, že protistrana nesplní své závazky. Váhové zastoupení swapů v portfoliu ETF je upraveno legislativou – podle evropské směrnice UCITS nesmí přesáhnout 10 % čistého obchodního jmění, v praxi je zastoupení nižší. Více se o swapech dočtete ZDE.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.