Nové aktivně řízené ETFko na evropské akcie

Nové aktivně řízené ETFko na evropské akcie

Řada výhod burzovně obchodovaných fondů vyplývá z pasívního kopírování určitého indexu. Správce zařazuje do portfolia fondu tituly, které jsou obsaženy ve sledovaném indexu. V nabídce burz však najdete i aktivně řízené ETFs. Jak tyto fondy fungují? Pro koho mohou být aktivně řízené ETF vhodné?

Cílem správců pasivně řízených burzovně obchodovaných fondů je co nejpřesněji kopírovat výkonnost určitého indexu. Ke sledování výkonnosti indexu mohou využít úplnou i částečnou fyzikou replikaci či tak zvanou syntetickou replikaci. Samostatnou skupinou jsou aktivně řízené ETF, které mají za cíl výkonnost indexu překonat. Ke splnění cíle vybírá správce fondu tituly, u nichž vidí potenciál nadprůměrného růstu. Aktivní výběr se promítá do výše nákladů na správu, které jsou oproti pasivně řízeným fondům vyšší.

Nové ETF

Na začátku července letošního roku rozšířila společnost Commerz Funds Solutions S.A. nabídku německého trhu Xetra o další aktivně řízené ETF. Europe SectorTrend UCITS ETF má za cíl překonat na dlouhodobém horizontu výkonnost širokého trhu evropských akcií. Jako srovnávací index je využíván FERI RS Europa Strategie.

Celková nákladovost fondu je oproti pasivně řízeným fondům vyšší, a to 0,95 %. Je vidět, že častější obměna portfolia a aktivní výběr titulů správu fondu prodražuje. Zda se podaří tomuto novému fondu překonat výkonnost některého z pasivně řízených konkurentů, ukáže teprve čas. Měnou Europe SectorTrend UCITS ETF je euro, které je současně i měnou v níž jsou podíly ETF obchodovány.

Aktivně řízených ETFek je stále málo

Na německém trhu Xetra je v současné době k dispozici sedm aktivně řízených burzovně obchodovaných fondů. Vzhledem k celkovému počtu ETF (1 009) představují tyto fondy jen zlomek nabídky.

Pro koho je ETF vhodné?

Aktivně řízené burzovně obchodované fondy mají poměrně krátkou historii. Zda si najdou své investory – a budou konkurovat tradičním pasivně řízeným fondům – zůstává stále otázkou. Aktivní správa má své náklady a vždy bude tento typ fondů spojen s vyššími správcovskými poplatky. Zda přinese aktivní správa očekávanou nadvýkonnost, ukáže zvolená investiční strategie.

V současné době lze tyto fondy doporučit jen těm investorům, kteří rádi zkoušejí nové produkty. Rozhodně nelze v nejbližší době očekávat, že by se aktivně řízené fondy zařadily mezi hlavní stavební prvky investičních portfolií.

Europe SectorTrend UCITS ETF můžete sledovat na stránkách burzy ZDE.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.