Jihovýchodní Asie a investiční příležitosti

Výkonnost portfolií

Jihovýchodní Asie je významnou součástí světového obchodu. Země jako Indonésie, Malajsie, Singapur, Thajsko a Filipíny jsou dlouhodobě v hledáčku investorů. Důvodem je solidní růst HDP, rostoucí populace a ve srovnání s ostatními rozvojovými zeměmi i stabilní politicko-ekonomické prostředí. Nejdeme zde i zajímavé burzovně obchodované fondy.

Země jihovýchodní Asie se velmi rychle zotavily z následků krize. Ve výkonnosti ekonomiky od roku 2008 překonal region ostatní země z oblasti asijsko-pacifického regionu, jakož i většinu rozvojových ekonomik. MMF, Světová banka i Asijská rozvojová banka vydaly nedávno pro země ASEAN-4 předpověď konzistentního růstu pro příští dva roky. Na růstu regionu by se měla podílet především silná domácí poptávka, dále investice do infrastruktury, růst obchodu v rámci regionu a předpokládaný růst externí poptávky. Přes tato pozitiva přináší region investorům i řadu rizik. Jedním z nich je citlivost zemí regionu na ekonomický růst Číny. Nezanedbatelná jsou také likvidní a měnová rizika. Tato rizika musí investoři pečlivě zvážit. V každém případě země jihovýchodní Asie nabízejí velmi zajímavé investiční příležitosti pro investory do ETF. Podívejme se na jednotlivé země podrobněji.

Indonésie

Ekonomika Indonésie je největší v jihovýchodní Asii. Indonésie je členem G20 největších ekonomik světa. HDP země vykazuje růst okolo 5 až 7 % po dobu posledních osmi let. Největšími obchodními partnery Indonésie jsou Japonsko, Čína, Singapur, USA, Jižní Korea, Indie a Malajsie. Do těchto zemí míří největší část exportu země, který představuje především ropa, plyn, elektrické spotřebiče, kaučuk a textilní výrobky. V současné době si investor může vybrat ze tří ETF fondů orientujících se na teritorium Indonésie.

Market Vectors Small-Cap ETF (IDXJ)

V souladu s názvem nabízí fond přístup do segmentu indonéských společností s nízkou kapitalizací. Fond byl založen v březnu 2013 a sleduje index Market Vectors Indonesia Small-Cap Index. Aktiva fondu dosahují 7,9 milionu dolarů a správní poplatek činí 0,61 %. V letošním roce dosáhl fond výkonnosti 15,2 %, za jeden rok pak 6,8 %.

Market Vectors Indonesia ETF (IDX)

Oproti předchozímu nabízí IDX přístup k segmentu indonéských společností s vysokou kapitalizací, když 60 % portfolia investuje do deseti největších firem. Podkladem je indexMarket Vectors Indonesia Index. Tržní kapitalizace fondu dosahuje 314 milionů dolarů. Fond byl založen v lednu 2009 a účtuje správní poplatek ve výši 0,58 %. V letošním roce vykázal ztrátu ve výši 1 %. Za rok si připsal výnos ve výši 5,5 %.

iShares MSCI Indonesia Investable Market Index Fund (EIDO)

iShares přivedla fond na trh v květnu 2010. EIDO sleduje index MSCI Indonesia Investable Market Index. Fond doposud nainvestoval 485 milionů dolarů do 41 titulů indonéských společností s vysokou tržní kapitalizací. Investor musí na správní poplatek vynaložit 0,61 %. V letošním roce dosáhl fond zhodnocení 7 %. Za jeden rok navýšil hodnotu aktiv o 14,5 %.

Thajsko

Thajská ekonomika vykazuje stabilní růst, na němž se podílí především export elektroniky, potravin a zemědělských komodit. Nezaměstnanost dosahuje s jedním procentem nejnižších hodnot ve světě. Ekonomika vykázala růst v roce 2010 ve výši 7,8 %. V roce 2011 doplatila země na záplavy v industriálních oblastech okolo Bangkoku, nicméně v roce 2012 se HDP vrátilo k růstu ve výši 5,8 %.

Kdo zamýšlí investovat do thajské ekonomiky, může využít burzovně obchodovaný fondiShares MSCI Thailand Capped ETF (THD) .

Fond s tržní kapitalizací, která v současné době dosahuje 821 milionů dolarů, byl založen v březnu 2008. Fond sleduje výkonnost indexu MSCI Thailand IMI 25/50 Index. Téměř 50 % portfolia tvoří tituly deseti největších společností. ETFko se správními náklady ve výši 0,59 % vykázalo v letošním roce výnos ve výši 1,39 %. Roční výkonnost fondu je 24,5 %.

Filipíny

Rovněž ekonomika Filipín si vede relativně dobře. Růst HDP dosáhl v roce 2010 7,6 %. O rok později vykázal růst HDP hodnoty o 3,9 % a v loňském roce 4,8 %. Zadlužení země v roce 2012 pokleslo z 3,9 % na 2 % HDP. Veřejný dluh klesl pod 50 %. Ekonomika nicméně čelí i dlouhodobým problémům, mezi které patří závislost na energetických zdrojích a odliv kvalifikovaných pracovníků do zahraničí.

Investovat do filipínské ekonomiky je možné prostřednictvím fondu iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund (EPHE) .

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.