Informace o výkonnosti fondu berte s rezervou

graf

Některé investiční společnosti dávají na obdiv skvělou výkonnost. Je-li však výsledek průměrný, nebo v horším případě daleko za trhem i konkurencí, raději mlčí. Ptáte se, proč tomu tak je? Možná proto, že mnoho investorů na možnost nadprůměrného zhodnocení slyší. Kdo se řídí minulostí, může být ovšem zklamán.

Někdy se můžete setkat s „poradcem“, který staví „prodej“ investičního produktu na jeho historické výkonnosti. Zmínka o skvělé výkonnosti se může objevit i v marketingových materiálech investičních produktů. Kdo se v investování příliš neorientuje, může dojít k závěru, že když se produktu tak dobře vedlo v minulosti, nemůže zklamat ani v budoucnosti. V reálném světě však dobré roky střídají ty horší. Proto berte informace o minulé výkonnosti s rezervou.

Sledovat, nebo nesledovat historickou výkonnost?

Váháte, zda má vůbec smysl sledovat historickou výkonnost. Odpovídáme ANO – je to jedna z informací při výběru vhodného investičního produktu, která může například napovědět s jakým úspěchem je dané portfolio spravováno (pozn. v případě aktivní správy), v jakém prostředí se produktu daří, kdy naopak zaostává či jak si stojí v porovnání s konkurencí. V žádném případě nedává historická výkonnost záruku, že stejně dobrých či lepších výsledků bude dosaženo i v následujících letech.

S údaji o historické výkonnosti si rádi hrají i „prodejci“ investičních produktů. V delší řadě dat se vždy dá nelézt období, kdy se produktu nadprůměrně dařilo. A nebudeme si nic nalhávat, s podporou „hezkých“ čísel se vždy lépe prodává.

Drobní investoři by se neměli příliš zabývat časováním trhu, tedy hledáním nejlepší nákupní a prodejní ceny investičního nástroje. Kdo uvažuje o dlouhodobém zhodnocování úspor, měl by investovat pravidelně a držet se strategie „kup a drž“.

Sledujte výkonnost na různých periodách

Když už se zajímáte o výkonnost, neměli byste sledovat jen jedno období. V ideálním případě se podívejte na výkonnost za poslední měsíc, půlrok, rok, tři roky, pět let a od založení produktu. Přidat můžete i průměrnou roční výkonnost od založení. Teprve při zohlednění různě dlouhých období získáte jasnější obrázek o možné budoucí výkonnosti vybraného produktu.

Pravděpodobně zjistíte, že se mohou výnosy v jednotlivých letech značně lišit. Čím rizikovější instrumenty vyberete, tím zřetelnější mohou být rozdíly mezi výkonností v příznivých a špatných letech.

Kolik skutečně vydělal manažer fondu?

Na zajímavou výkonnost rádi upozorňují především zprostředkovatelé klasických podílových fondů. Tyto fondy jsou totiž spravovány aktivně a portfolio manažer může v případě správného výběru titulů dosáhnout vyšší výkonnosti, než nabízí srovnávací index. Zajímejte se tedy o to, kolik na dané periodě „vydělal“ trh a kolik procent přidal portfolio manažer. Opět se podívejte, zda se portfolio manažerovi daří dlouhodobě přinášet nadvýkonnost. Pravděpodobně zjistíte, že zdaleka ne vždy se daří trhy překonávat.

V případě burzovně obchodovaných fondů pravděpodobně nebude nikdo vyzdvihovat skvělou historickou výkonnost. Vzhledem k tomu, že ETFs jsou řízeny pasivně, je výkonnost fondu svázána s výkonností samotného trhu.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.