Jak vybrat různě velké firmy pomocí ETF?

kalkulačka

Někteří investoři mohou k naplnění své strategie záměrně vyhledávat akcie s nízkou, střední nebo vysokou tržní kapitalizací. Pokud je požadavkem investora nakoupit celý balík akcií s určitou tržní kapitalizací, může využít burzovně obchodované fondy (ETFs).

Pokud by chtěl například investor prostřednictvím jednoho ETFka nakoupit všechny akcie nejvýznamnějších amerických společností, mohl by využít fondy sledující index Russell 3000. Tento index měří výkonnost tří tisíc amerických společností, které reprezentují přibližně 98 % celého amerického akciového trhu. Konkrétně může investor využít ETF iShares Russell 3000 (IWV). V portfoliu fondu jsou zařazeny akcie společností s vysokou, střední i nízkou tržní kapitalizací. Jak se zaměřit na jednu z těchto skupin?

ETF investující pouze do velkých společností

Kdyby se chtěl investor zaměřit pouze na akcie největší amerických společností, může zvolit ETF postavené na indexu Russell 1000. Tento index je výběrem 1000 akcií z indexu Russell 3000 s nejvyšší tržní kapitalizací. Na indexu Russell 1000 je postaveno ETF iShares Russell 1000 (IWB). V portfoliu zmíněného ETF mají nejvyšší váhu společnosti Apple, Exxon Mobile, Microsoft, General Electric, Johnson & Johnson, Google či Chevron. Z hlediska sektorové alokace mají nejvyšší váhu finanční služby, technologie, spotřební zboží a zdravotnické společnosti.

ETF investující pouze do středních společností

Americké společnosti se střední tržní kapitalizací sleduje index Russell MidCap. Tento index vypovídá o vývoji přibližně 800 společností. Jedná se o podmnožinu středně velkých společností z indexu Russell 1000. Tento index využívá iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR). Nejvyšší váhu v portfoliu ETF mají například společnosti Actavis, AON, IntercontinentalExchange, Pioneer Natural Resources či Alexion Pharmaceuticals. V rámci jednotlivých sektorů mají nejvyšší váhu opět finanční služby.

//

ETF investující pouze do malých společností

Prostřednictvím burzovně obchodovaného fondu se mohou investoři zaměřit i na nejmenší americké společnosti. Využít lze například ETF iShares Russell 2000 (IWM). Index Russell 2000 je podmnožinou indexu Russell 3000 a vypovídá o vývoji přibližně dvou tisíc nejmenších amerických společností. Mezi top tituly v portfoliu fondu naleznete například společnosti CoStar Group, Athenahealth, Acuity Brands, Isis Pharmaceuticals či Middleby Corporation. Nejvyšší tržní kapitalizaci v portfoliu fondu mají společnosti podnikající v oblasti finančních služeb, dále následují sektory spotřební zboží a technologie.

Tabulka: Kumulativní výkonnost ETF (v %)

20131220_vykonnost

Měřítkem velikosti firem obchodovaných na světových burzách je jejich tržní kapitalizace. Jedná se o hodnotu získanou vynásobením tržní ceny akcie celkovým počtem akcií.

Rozdělení společností podle tržní kapitalizace:

  • Mega-cap: více než 200 miliard dolarů (společnosti s nejvyšší tržní kapitalizací)
  • Large-cap: více než 10 miliard dolarů (společnosti s vysokou tržní kap.)
  • Mid-cap: 2 – 10 miliard dolarů (společnosti se střední tržní kap.)
  • Small-cap: 250 milionů – 2 miliardy dolarů (spol. s malou tržní kap.)
  • Micro-cap: méně než 250 milionů dolarů
  • Nano-cap: méně než 50 milionů dolarů

//

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.