ETF: Průvodce sektorovými fondy

sektorové investice

Při výběru vhodného burzovně obchodovaného fondu (ETF) je dobré sledovat jednotlivé sektory, v nichž je fond angažován. Věděli jste například, že ETF zaměřené na světové akcie iShares MSCI ACWI investuje nejvíce peněz do firem ze sektoru finančních služeb? Jaké další sektory existují? Kde se vzala sektorová klasifikace?

Akciové burzovně obchodované fondy (ETFs) mohou držet v portfoliích od několika desítek až po stovky titulů z nejrůznějších sektorů. Pro vytvoření bližší představy o složení portfolia jsou jednotlivé akcie zařazeny do některého ze sektorů. Například se může jednat o akcie společností působících v oblasti financí, informačních technologií, péče o zdraví či energetiky. Váhy jednotlivých sektorů naleznete v informačním listu (factsheetu) každého akciového burzovně obchodovaného fondu.

Příklad fondu investujícího do světových akcií

Například fond iShares MSCI ACWI Index Fund (ACWI) investuje do akcií z následujících sektorů: finanční služby, technologie, cyklické spotřební zboží, péče o zdraví, průmysl, necyklické spotřební zboží, energetika, materiály, telekomunikační služby, distribuční služby a nemovitosti. Aktuální váhy prvních tří jmenovaných sektorů jsou 18,4 %, 11,6 % a 11 %.

Pokud se podíváte na deset akcií s nejvyššími vahami v portfoliu, pravděpodobně nebudete mít problém s jejich přiřazením k určitému sektoru. Například světoznámá nadnárodní korporace Exxon Mobile podniká v těžebním průmyslu, firma Apple vyrábí hardware a software… a dále byste mohli pokračovat u dalších společností v portfoliu fondu.

Dva nejznámější systémy sektorové klasifikace

Již řadu let patří mezi nejznámější dva systémy sektorové klasifikace. Global Industry Classification Standard (GICS) vznikla spojením sil dvou poskytovatelů indexů, a to MSCI Barra a S&P. Tvůrci druhého systému (Industry Classification Benchmark – ICB) jsou společnosti FTSE a Dow Jones.

Sektorová klasifikace vám může pomoci lépe pochopit strukturu jednotlivých sektorů či odvětví. Podle klasifikace GICS spadají například do sektoru Materiály společnosti působící v oblasti chemického průmyslu, konstrukčních materiálu, obalových a přepravních materiálů, drahých a průmyslových kovů či dřevařského a papírenského průmyslu.

Podrobné informace k jednotlivým systémům naleznete zde: GICS a ICB

Proč sledovat sektorovou alokaci?

V případě, že znáte sektorovou alokaci portfolia ETF, lépe pochopíte vývoj hodnoty fondu. Znalost sektorové alokace navíc můžete využít i při odhadech budoucího vývoje vaší investice – každý sektor totiž reaguje na aktuální ekonomický vývoj jinak. Například firmy produkující a poskytující zboží běžné denní potřeby si zpravidla udržují dobré výsledky i v období hospodářského útlumu. Naopak některé průmyslové firmy mohou mít v období hospodářského poklesu horší hospodářské výsledky. A jak již víte, hospodářské výsledky firem se promítají do hodnoty jejich akcií.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.