Alternativní investice: ETF loďařských společností

lodě

Prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů se můžete podílet na vývoji firem z nejrůznějších sektorů ekonomiky. Jedním z nich je námořní doprava, která již po staletí přispívá k rozvoji světového obchodu. Jak investovat do nejvýznamnějších společností z tohoto sektoru?

Námořní doprava patří mezi nejstarší druhy dopravy. I v dnešní době je námořní doprava pro chod mezinárodního obchodu klíčová. Podle údajů International Chamber of Shipping obstarává námořní doprava až 90 % světového obchodu. Vývoj v oblasti námořní dopravy je závislý na vývoji průmyslové výroby (potažmo vývoji světové ekonomiky). I sektor lodní dopravy pocítil koncem roku 2008 dopad finanční krize. Krušné časy zaznamenaly nejen společnosti zajišťující samotnou námořní dopravu, ale řada dalších na lodním průmyslu závislých firem.

Dva fondy investující do loďařských společností

Oproti ostatním sektorům je nabídka burzovně obchodovaných fondů zaměřených na společnosti z oblasti lodní dopravy velmi skromná. V USA je obchodováno Guggenheim Shipping ETF (NYSE:SEA), v Evropě ETFX DAXglobal Shipping Fund (ISIN A0Q8M4). První z fondů drží v portfoliu akcie společností z odvětví námořní dopravy, druhý využívá swapovou konstrukci a snaží se pomocí náhradního koše akcií dosáhnout výkonnosti indexu DAXglobal Shipping (TR) USD. Oba burzovně obchodované fondy mají krátkou historii, vznikly teprve v roce 2010.

Guggenheim Shipping ETF (NYSE:SEA)

Burzovně obchodovaný fond od společnosti Guggenheim Investments byl uveden na trh v úvodu listopadu roku 2010. Cílem fondu je kopírovat výkonnost indexu Dow Jones Global Shipping. Tento index tvoří akcie významných světových společností z odvětví námořní dopravy, které se primárně zaměřují na přepravu zboží a materiálů. Vyloučeny jsou z indexu společnosti, které se zaměřují výhradně na přepravu osob. Správce burzovně obchodovaného fondu investuje nejméně 90 % spravovaných prostředků do kmenových akcií (pozn. je využívána fyzická replikace indexu).

V současné době investuje ETF do 27 titulů. Z hlediska tržní kapitalizace mají v portfoliu nejvyšší váhu středně velké (39,8 %) a menší společnosti (35,2 %). Firmy s vysokou tržní kapitalizací tvoří 19 % portfolia. Z hlediska regionální alokace najdete v portfoliu společnosti z Dánska (22,2 %), USA (20,4 %), Hongkongu (14,2 %), Japonska (13,5 %), Bermud, Řecka, Singapuru a Norska.

Nejvýznamnější tituly v portfoliu ETF:

 • D/S Norden A/S: 3,15%
 • Teekay Corp.: 3,89%
 • Teekay LNG Partners L.P.: 4,22%
 • Teekay Offshore Partners L. P.: 4,26%
 • Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.: 4,59%
 • Cosco Pacific Ltd.: 5,10%
 • SembCorp Marine Ltd.: 5,70%
 • Nippon Yusen K.K.: 8,98%
 • A.P. Moeller-Maersk AS Class B: 19,09%
 • Golar LNG Partners LP: 3,14%

Od začátku letošního roku dosáhl fond Guggenheim Shipping ETF výkonnosti 26,6 %. Na horizontu tří let ztrácí ETF přes 20 %.

ETFX DAXglobal Shipping Fund (ISIN A0Q8M4)

Tento burzovně obchodovaný fond je na německém trhu Xetra od května roku 2010. ETF sleduje výkonnost indexu DAXglobal Shipping (TR) USD, který zahrnuje akcie společností z oblasti vodní dopravy a stavby nákladních lodí. Kritériem výběru akcií do indexu je tržní kapitalizace a likvidita. Tržní kapitalizace musí dosahovat nejméně 500 milionů dolarů. Váha jednoho titulu v indexu nesmí překročit 15 procent. Index tvoří 25 společností.

Nejvyšší váhu v indexu mají společnosti z Japonska (46,9 %) a Singapuru (15,3 %). ETF využívá syntetickou replikaci indexu (pozn. více se o konstrukcích ETF dočtete ZDE).

Nejvýznamnější tituly v portfoliu ETF:

 • Kawasaki Kisen: 14,60 %
 • Nippon Yusen: 14,50 %
 • Mitsui Osk Lines: 14,40 %
 • A.P.Moell.-M.NAM: 11,40 %
 • Keppel Corp.: 10,50 %
 • Subsea 7 S.A. DL 2: 7,90 %
 • Sembcorp. Marine SD: 3,20 %
 • Mitsui Eng. Shipb.: 2,60 %
 • China Shipp. Cont.: 2,20 %
 • China Ship. Develop. Co.: 2,10 %

Od začátku letošního roku vzrostla tržní cena ETF o necelých 17 %. Na tříletém horizontu ztrácí fond více než 8 %.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.