Multi-Asset ETFs: Přístup k širokému spektru aktiv

portfolia

First Trust uvedl na trh nový burzovně obchodovaný fond International Multi-Asset Diversified Income Index Fund. Jak napovídá název, fond patří do skupiny Multi-Asset ETFs. Co si pod termínem Multi-Asset ETFs můžeme představit? Do čeho tyto fondy investují? Jaká ETFka najdeme v této skupině?

Některá ETFka investují do akcií, jiná do dluhopisů, další se soustředí na nemovitostní tituly. Burzovně obchodované fondy s různými druhy aktiv v portfoliu se nazývají „Multi-Asset ETFs“. Investor v rámci jediné investice do akcií fondu získává přístup k širokému a diverzifikovanému spektru aktiv. Podívejte se na několik zajímavých reprezentantů těchto relativně nových a méně známých burzovně obchodovaných fondů.

Novic od First Trust

Společnost First Trust nedávno představila fond z kategorie „Multi-Asset“, který je postavený na neamerických aktivech. Nový fond ponese název International Multi-Asset Diversified Income Index Fund (YDIV) a bude sledovat index Nasdaq International Multi-Asset Diversified Income Index.

Fond nabízí přístup k mezinárodnímu diverzifikovanému spektru aktiv. To se skládá z mezinárodních (neamerických) dividendových akcií, nemovitostních titulů REIT, společností investujících do infrastruktury, dále prioritních cenných papírů a ETFek, které investují do dluhopisů. Každá třída aktiv musí splňovat vlastní stanovený soubor kritérií a každý titul v indexu musí dostát nastaveným požadavkům likvidity, velikosti, volatility a výnosu. Index bude čtvrtletně rebalancován. Roční správní poplatek činí 0,70 %.

Konkurence z oblasti Multi-Asset ETFs

Podobně orientovaný fond jako YDIV uvedl na trh First Trust již před rokem, fond nese jméno Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) a sleduje výkonnost indexu NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. Tento fond na rozdíl od předcházejícího investuje do amerických cenných papírů. Členění druhů aktiv a předepsaná kritéria jsou však podobná s YDIV. Největší aktuální podíl v portfoliu fondu (15,5 %) drží dluhopisové ETFko iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Fond dosahuje aktuálně tržní kapitalizace ve výši 490 milionů dolarů a účtuje roční správní poplatek 0,6 %. Za jeden rok připsal fond výnos ve výši 8,6 %.

Z hlediska velikosti v tomto segmentu jasně dominuje burzovně obchodovaný fond Guggenheim Multi-Asset Income ETF (CVY). Fond, který byl založen v říjnu 2006, spravuje aktiva dosahující téměř 1,2 miliard dolarů. Podkladovým indexem je Zacks Multi-Asset Income Index, který sestává ze 125-150 titulů s nejlepším poměrem rizika a výnosového potenciálu. Cenné papíry jsou vybrané z mixu akcií, amerických depozitních poukázek ADR, nemovitostních titulů „REIT“, amerických „MLP“ (Master limited partnership) a prioritních akcií. Největší podíly v portfoliu lehce přesahující jedno procento drží energetické a surovinové firmy – Northern Tier Energy, Penn West Petroleum a Pengrowth Energy. Dominantním sektorem je s 31,5 % finančnictví, následované energetikou 21,6 % a surovinami 8,5 %. Za správu fondu zaplatíte 0,65 %. Za 12 měsíců fond vydělal 13,5 %.

Rovněž jako v případě First Trust má Guggenheimům fond CVY i mezinárodní variantu, která byla uvedena na trh o rok později – Guggenheim International Multi-Asset Income ETF (HGI). Podkladovým indexem je Zacks International Multi-Asset Income Index. Koš akcií je opět strukturován obdobně jako CVY, s tím rozdílem, že je naplněn kromě amerických cenných papírů i vybranými mezinárodními tituly. Největší podíl v portfoliu mají společnosti z Velké Británie 19,2 %, USA 15,2 % a Japonska 11,2 %. Sektorově největší podíl zaujímají finance s 23,1 %, následované energetikou 14,5 % a sektorem telekomunikací 13,5 %. Fond si účtuje roční poplatek ve výši 0,70 % a za posledních 12 měsíců si připsal výnos ve výši 11,1 %.

Výše uvedená ETFka však zdaleka nepředstavují celý výčet tohoto segmentu. Vybrat si můžete například i z dalších nedávno založených burzovně obchodovaných fondů.

  • SPDR SSGA Income Allocation ETF (INKM)
  • iShares Morningstar Multi-Asset Income Index Fund (IYLD)
  • Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD)

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.