Nová ETFka postavená na indexech Russell

peníze USD

V srpnu uvedla americká investiční společnost Charles Schwab na trh šest nových burzovně obchodovaných fondů. ETFka využívají inovativní metodologii společnosti a sledují varianty indexu Russell Fundamental. Které trhy tyto fondy sledují?

Charles Schwab se sídlem v kalifornském San Francisku je známá investiční společnost orientující se především na oblast podílových fondů. V roce 2009 však úspěšně vstoupila na trh s vlastním konceptem burzovně obchodovaných fondů.

Inovativní metodologie společnosti

Novátorský koncept Charles Schwab je založen na několika aspektech. Základní filozofií je široká diverzifikace aktiv do amerických i mezinárodních akcií a dluhopisů. Fondy pracují s velmi nízkými správními náklady a umožňují klientům na platformě společnosti obchodování bez poplatků za transakce. Platforma nazývaná „Schwab ETF OneSource“ umožňuje klientům investovat nejen do fondů společnosti, ale i do dalších téměř sta vybraných burzovně obchodovaných fondů jiných společností. Investorům je k dispozici virtuální pomocník „Schwab ETF Portfolio Builder“, který umožňuje tvorbu portfolia podle zvoleného rizikového profilu.

Filozofie společnosti umožnila za necelých pět let vytvořit úctyhodné portfolio aktiv ve výši 13,5 miliard dolarů, které je rozprostřené do patnácti fondů Charles Schwab.

ETFka uvedená aktuálně na trh

Nově uvedená ETFka lze rozdělit podle portfolia na dvě základní skupiny – americká a mezinárodní. Nové fondy jsou postavené čistě na fundamentální analýze zařazených společností. Správní poplatek je u prvních čtyř fondů 0,32 %. Poslední dva si účtují 0,46 % ročně.

Portolio USA

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB)

Fond nabízí přístup k velkým i malým společnostem na americkém trhu a sleduje index Russell Fundamental U.S. Největší váhy v portfoliu mají sektory finance 14,8 %, energetika 13,4 %, spotřební zboží 12,6 % a informační technologie 12,3 %. Mezi největšími tituly najdete firmy ExxonMobil, Chevron a ConocoPhillips.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX)

V portfoliu fondu najdete pouze velké americké společnosti. Podkladovým indexem je index Russell Fundamental U.S. Large Company. Ze sektorů mají v portfoliu nejvyšší váhu finance 14,2 %, dále energetika 14,2 %, informační technologie 12,3 % a spotřební zboží 12 %. Největšími firemními podíly jsou AT&T, Bank of America a Chevron Corp.

Schwab Fundamental U.S. Small Company Index ETF (FNDA)

Malé americké společnosti pro investice do tohoto fondu reprezentuje index Russell Fundamental U.S. Small Company. Nejvyšší podíl v tomto fondu připadá na průmysl 22 %, následovaný finančním sektorem 20,9 % a spotřebním zbožím 19,1 %. Nejvyšší váhu v portfoliu si drží společnosti Delta, Huntington a Jones Group Inc.

Zahraniční portfolio

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF)

Fond sleduje index Russell Fundamental Developed ex.-U.S. Large Company. Jak napovídá sledovaný index, do portfolia jsou zařazeny velké neamerické společnosti. Nejvyšší zastoupení v portfoliu mají například společnosti BP, Royal Dutch, Shell, Total, HSBC a Vodafone. Největší sektorový podíl drží finance 18 %, dále průmysl 12 % a energetika 11,8 %.

Schwab Fundamental International Small Company Index ETF (FNDC)

FNDC je postaven na indexu Russell Fundamental Developed ex.-U.S. Small Company. Portfolio fondu je tvořeno malými mezinárodními společnostmi. Dominantním sektorem je průmysl 23,5 %, následovaný spotřebním zbožím 18,4 % a financemi 16,9 %. Váhy jednotlivých firem na celkovém portfoliu nepřesahují jedno procento.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE)

Fond investuje do velkých společností z rozvojových zemí. Cílem ETFka je kopírovat index Russell Fundamental Emerging Markets Large Company. Největší část spravovaných prostředků je zainvestována v sektoru energetiky 18,5 %. Na druhém místě jsou suroviny s podílem 14,6 %, dále následuje finanční sektor se 14 %. V seznamu top titulů naleznete společnosti Lukoil, Gazprom či Samsung.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.