Letos ETF investoři věří firmám z vyspělých zemí

Ani v předposledním měsíci letošního roku příliv prostředků do burzovně obchodovaných produktů (ETP) neklesal. Investoři jako po celý rok nejvíce věřili firmám z vyspělých zemí. Naopak rozvíjejícím se trhům se většina investorů raději obloukem vyhnula.

Od začátku ledna letošního roku do konce listopadu vložili investoři do burzovně obchodovaných produktů (ETP) necelých 210 miliard dolarů. Oproti minulému roku si letos burzovně obchodované produkty za stejné období připsaly přibližně o 14 miliard méně. Celkový objem aktiv spravovaných v ETP se již přehoupl přes hodnotu 2,36 bilionu dolarů.

Úprk z dluhopisů do akcií

Pokud porovnáme data letošního a minulého roku, je vidět jasný směr pohybu kapitálu. Oproti minulému roku vložili letos investoři více než dvakrát tolik peněz do akciových ETP zaměřených na akcie firem z USA (128,3 mld. USD versus 60,2 mld. USD). Příliv prostředků zaznamenaly i produkty investující do akcií firem z vyspělých zemí mimo USA (99,5 mld. USD vs. 31,9 mld. USD).

Nezájem byl o akciové ETP s expozicí na rozvíjející se trhy (Emerging Markets). Zatímco v minulém roce si v průběhu ledna až listopadu tyto produkty připsaly necelých 42 miliard dolarům, v letošním roce z nich „odteklo“ téměř deset miliard.

Letos se nedaří ani komoditním ETP – ty si od začátku letošního roku odepsaly 37,3 miliardy dolarů. V minulém roce si tyto produkty připsaly 18,4 miliardy dolarů.

Oproti roku 2012 vložili investoři méně peněz i do dluhopisových ETP (25,7 mld. USD vs. 68,3 mld. USD).

Graf: Přítoky a odtoky prostředků do ETP

20131210-ETP Landscape

Listopad ve znamení pokračujícího růstu

V průběhu listopadu si ETP připsaly dalších 15,8 miliard dolarů. Oproti dvěma předchozím úspěšným měsícům byl růst sice nižší, ale stále velmi slušný. I v předposledním měsíci letošního roku je patrná orientace investorů na vyspělé akciové trhy. Akciové ETP zaměřené na vyspělé trhy si za listopad připsaly přibližně 21,5 miliardy dolarů, zatímco rozvíjející se trhy ztratily 4,7 miliardy.

V rámci ETP s expozicí na severoamerické akcie se největší oblibě těšily společnosti s vysokou tržní kapitalizací. Z hlediska jednotlivých sektorů zaznamenaly nejvyšší přítoky produkty zaměřené na sektory průmysl, zdraví a energetika. Naopak odliv peněz byl patrný u utilit a technologií.

Z dluhopisových ETP zaznamenaly nejvyšší přítoky prostředků státní dluhopisy vyspělých zemí a firemní dluhopisy s vysokým výnosem (High Yield). Odtoky zaznamenaly ETP s expozicí na dluhopisy rozvíjejících se zemí. U komodit pokračoval odliv prostředků z ETP na zlato i stříbro. Peníze odcházely i z ETP na zemědělské komodity, energetické suroviny i průmyslové kovy.

Zdroj: ETP LANDSCAPE, November 30, 2013, BlackRock

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.