Index DAX a magický prosinec

čísla

Akcie z hlavního německého indexu DAX sledují Němci stejně ostražitě, jako Češi tituly z pražské burzy. Hlavní akciový index německé burzy má za sebou 25 let. V průměru posiloval o osm procent ročně. Pokud se vám podařilo vyhnout „špatným“ měsícům, mohli jste získat ještě mnohem více. Které měsíce byly pro investice nejlepší?

I když nelze z minulých výsledků dělat závěry o výnosech budoucích, přeci jen je zajímavé podívat se na historická data vývoje německého indexu DAX. Šéfredaktor německého zpravodaje ETF-Ausblick Gerald Pilz podrobil historická data indexu DAX podrobné analýze a odkryl zajímavé skutečnosti. Statistika například ukázala, že prosinec byl historicky nejúspěšnějším obchodním měsícem.

Nejhorší měsíce pro investici

Řada finančních profesionálů doporučuje investovat pravidelně. Čekání na nejlepší okamžik vstupu na trh i výstupu z něj nemusí být z dlouhodobého pohledu příliš úspěšné. Nikdy dopředu nevíte, zda se po nákupu trhy skutečně vydají požadovaným směrem.

Historická data indexu DAX však ukazují, že v některých měsících je skutečně vyšší šance pro růst. Za uplynulých 25 let byl nejúspěšnějším měsícem prosinec, který v průměru přinesl zhodnocení 3,2 %. Hned na druhém místě byl duben, kdy akcie posilovaly v průměru o 2,8 %.

Naopak za nejhorší měsíc můžeme považovat srpen a září. Od roku 1988 ztrácel v srpnu index DAX v průměru 2,3 %, v případě září to byly dokonce 3 %. Za problémový je mezi investory často považován i měsíc říjen. Alespoň co se týče indexu DAX, nemusí se investoři tohoto měsíce obávat – v průměru přináší více než dvouprocentní zhodnocení. Stále však platí, že v některých letech je říjen „hořký“, příkladem může být rok 2008, kdy se DAX propadl o více než 14 %.

Kdo vydržel, nelitoval

Zajímavý je i pohled očima investorů, kteří se řídí rčením „Sell In May And Go Away“. Kdo opustil německé akcie v květnu a vrátil se na trh až v říjnu, vydělal od roku 1988 v průměru 13 % ročně. Kdo ovšem vydržel až do července, mohl vydělat v průměru více než 15 % ročně.

Jak se dařilo akciím v posledních 10 letech?

Studie prezentovaná Geraldem Pilzem sleduje index DAX od jeho vzniku a počítá s průměrným zhodnocením v jednotlivých měsících. Zajímali jsme se i o to, kolikrát index zakončil měsíc růstem a kolikrát poklesem. Za posledních deset let byl opět nejúspěšnější prosinec, který byl devětkrát zakončen růstem. V průměru přines tento měsíc více než 3% zhodnocení. Za úspěšný lze považovat i listopad, který byl osmkrát zakončen růstem s průměrným zhodnocením 1,2 %. Data potvrzují, že v těchto měsících byl pravděpodobnější růst indexu. Naopak spíše pokles hodnoty indexu mohli investoři očekávat v únoru, kdy DAX poklesl v deseti sledovaných letech celkem šestkrát.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.