ETF jako nástroj dlouhodobého investování

Investičních nástrojů, které jsou požívány pro dlouhodobé investování, existuje celá řada. V zahraničí jsou využívány především fondy životního cyklu, akcie a privátní penzijní fondy. V tuzemsku je situace poněkud opačná. Nejčastějším nástrojem je investiční životní pojištění. A co burzovně obchodované fondy?

Můžete použít ETF jako nástroj dlouhodobého investování? Asi se najde jen málo investorů, kteří by takto uvažovali. Ale proč ne? Oproti klasickým fondům, ať již podílovým či penzijním, mají obvykle nižší náklady a mohou tak dosahovat vyšších výnosů. Navíc je zde, bohužel jen v zahraničí, nezanedbatelný daňový efekt.

Nástroj pro aktivnější investory

Vypadá to tedy, že ETF mohou být zajímavým investičním nástrojem i z dlouhodobého pohledu. Nejsou však, jako ostatně žádný investiční nástroj, vhodné pro všechny. Již ze své definice ani nemohou.

Pravděpodobně si nezískají fanoušky mezi pasivními investory, kteří „jen vloží své prostředky do nějakého nástroje“ a dále se o ně nestarají. Takový investoři si opravdu spíše zvolí klasický podílový či penzijní fond. ETF jsou vhodné pro aktivní investory, kteří se orientují v základních ekonomických souvislostech a rovněž mají čas a energii se o své portfolio starat.

Nevýhodou je měnové riziko

Nevýhodou pro tuzemského investora je, že v Evropě jsou ETF denominovány v euru (v USA v americkém dolaru) a tak se korunový investor vystavuje měnovému riziku. Avšak z dlouhodobého pohledu, navíc pokud vezmeme v potaz závazek České republiky přistoupit k EMU, i tato nevýhoda padá, neboť se počítá s přijetím eura jako měny České republiky.

Pokud vám nevadí tato nevýhoda, může se těšit z výhod, které pro skladbu dlouhodobého portfolia ETF poskytují. Investor má na výběr z řady regionů či sektorů, které se v portfoliích podílových klasických fondů nemusí vyskytovat.

Modelové portfolio

Jako příklad dlouhodobého portfolia vytvořeného z ETF můžeme využít návrh od společnosti Ibbotson Asocciation. Ale každý investor si může vytvořit vlastní.

Vybrané ETF vhodné pro sestavení modelového portfolia:

  • Vanguard Mega Cap 300 Index
  • Vanguard Mid Cap ETF
  • Vanguard Small Cap ETF
  • iShares MSCI EAFE Index
  • Vanguard Emerging Markets Stock ETF
  • iShares Barclays TIPS Bond
  • Vanguard Short-Term Bond ETF
  • SPDR DB Int’l Gov’t Infl-Protected Bond
  • iShares Barclays MBS Bond
  • iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond

Převaha ETF zaměřených na USA

Modelové portfolio využívá v prvních letech investice více než z poloviny akciových ETF (pozn. konkrétní navážení akciové složky se bude odvíjet od zvoleného investičního horizontu). Vzhledem k tomu, že americký trh ETF je největší a americká ekonomika rovněž, jedná se především o ETF zaměřené na USA.

Evropsky orientovaný investor však nejspíše, i kvůli měnové denominaci, nahradí některé americké ETF těmi zaměřenými na Evropu (vedené v eurech). Konzervativní složku portfolia tvoří dluhopisy (pozn. zvláště inflačně vázané) a hotovost (ETF zaměřené na měny).

Portfolio vyžaduje osobní správu

Jak jsme se již zmínili, portfolio sestavené z ETF vyžaduje aktivní správu. S přibývajícím věkem je nutno zvyšovat váhu konzervativní složky, zejména dluhopisů.

Je jen na investorovi, zda dá přednost státním dluhopisům nebo bude převažovat firemní dluhopisy (např. iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond) či dá přednost inflačně chráněným dluhopisům (např. SPDR DB International Government Inflaction-Protected Bond).

Bez pravidelné realokace portfolia se může stát, že investor ve věku krátce před postproduktivním obdobím pocítí ztrátu, způsobenou propadem akciové části portfolia, kterou již nebude moci v krátkém čase napravit.

Autor příspěvku: Zuzana Křeháčková

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.