ETF: Jaké ukazatele můžete sledovat?

alternativní etf

Před nákupem konkrétního burzovně obchodovaného fondu byste si měli zjistit maximum informací. Nejdůležitější údaje naleznete na stránkách emitentů ETF, využít můžete i informační listy fondů (factsheet) a databáze finančních serverů. Jaké informace zde naleznete?

Pro objasnění všech důležitých pojmů jsme vybrali burzovně obchodovaný fond, který investuje do akcií z indexu S&P 500 – SPDR S&P 500 ETF (SPY). Na stránkách State Street Global Advisors (SPRD) naleznete všechny dostupné informace k vybranému ETF. Zkrácený výtah nejdůležitějších údajů obsahuje informační list fondu (factsheet). Tržní informace naleznete na stránkách finančních portálů a burz.

Základní přehled

V základním přehledu emitenta ETF najdete informace členěné do jednotlivých kategorií. Hned v úvodu je uveden investiční cíl fondu. Nikoho pravděpodobně nepřekvapí, že námi vybraný fond má za cíl co nejtěsněji kopírovat výkonnost indexu amerických akcií z indexu S&P 500.

Na stránce dále naleznete informace o výkonnosti fondu, složení portfolia, okamžiku založení, označení správce fondu, údaj o výši dividendového výnosu, objemu aktiv pod správou, ukazatele jako P/E, nabídkovou a poptávkou cenu, denní maxima a minima fondu… Zaměříme se na ty pojmy, jež mohou být pro řadu investorů méně známé.

Čistá hodnota aktiv (NAV – Net Asset Value) – čistá hodnota podkladových aktiv je vypočítávána na konci obchodního dne. Tato hodnota se stanovuje jako součet tržních cen všech cenných papírů v portfoliu fondu minus závazky a to celé děleno celkovým počtem cenných papírů. V případě našeho ETF byla NAV k 8. dubnu 2014 185,07 dolarů.

NAV= (celková tržní hodnota akcií – závazky)/celkový počet akcií

Bid/Ask (nabídková a poptávková cena) – nabídková cena představuje stejně jako u akcií nejvyšší cenu, kterou je kupující ochoten za dané ETF zaplatit. Poptávková cena je naopak nejnižší cena akceptovatelná prodávajícím ETF. Rozdíl mezi těmito cenami se nazývá spread. Šíře spreadu je závislá na likviditě daného fondu. Čím je likvidita větší, tím je menší spread. Nabídkou a poptávkovou cenu můžete sledovat na stránkách finančních portálů a burz.

Bid-Ask Ratio – tento poměr slouží investorům k porovnání spreadů mezi různými ETF a vyjadřuje procentní podíl spreadu na celkové ceně ETF.

Bid-Ask Ratio= (bid price- ask price)/ cena ETF

P/E – ukazatel průměrného poměru ceny a zisku akcií v portfoliu ETF, váženého podle vah jednotlivých akcií v portfoliu fondu. V případě SPDR S&P 500 ETF je hodnota P/E 17.

Uzavírací cena (Closing price) – je cena posledního provedeného obchodu s ETF. Tato cena může být stanovena před nebo po výpočtu NAV a většinou se této hodnotě blíží. V případě našeho ETFka byla 8. dubna uzavírací cena 185,10 dolarů.

Denní maximum a minimum (Day High/Low) – maximální a minimální cena ETF v průběhu jednoho obchodního dne.

Intradenní hodnota (Intraday Value nebo také Intraday Indicative Value) – tato hodnota vznikla z potřeby investorů znát přibližnou hodnotu NAV v průběhu celého obchodního dne. Burza tyto hodnoty vypočítává a publikuje každých 15 sekund skrze celý obchodní den. Díky tomu investoři znají přibližnou hodnotu ETF, avšak intradenní hodnota neznačí cenu, za kterou může být ETF na trhu prodáno/nakoupeno, pouze může sloužit jako vodítko při zadávání obchodních příkazů či stanovování limitů. Tuto hodnotu mohou investoři lehce sledovat, jelikož každá intradenní hodnota ETF má svůj vlastní ticker.

V závislosti na likviditě podkladových aktiv, tržní volatilitě a dalších faktorech, mohou investoři pořídit ETF s tzv. prémií nebo diskontem k jejich intradenní hodnotě.

Prémie a diskont (discount/premium) – pokud poptávka po daném ETF převyšuje nabídku na trhu, může být tržní cena ETF vyšší, než je jeho čistá hodnota podkladových aktiv. Pro takový případ je typická prémie k intradenní hodnotě. V opačném případě, kdy nabídka převyšuje poprávku po daném ETF (tržní hodnota nižší než intradenní hodnota), může vznikat diskont k intradenní hodnotě.

Příklad: Pokud se ETF, jehož intradenní hodnota je 10 dolarů, obchoduje za 10,10 dolarů, pak vzniká 1% prémie. Jestliže se však obchoduje za 9,90 dolarů, potom je fond obchodován s diskontem ve výši 1 %.

Na prémii/diskont má vliv také likvidita – čím více je fond likvidní (větší báze aktiv, vyšší množství obchodů), tím menší by prémie/diskont měl být.

Expense Ratio – další důležitou informací je cena, kterou budete muset za zakoupení a držení daného ETF zaplatit. Průměrné ETF fondy svým akcionářům účtují expense ratio ve výši 0,44 %, což znamená, že investor ročně zaplatí 4,4 dolaru za každých investovaných tisíc dolarů. Do expense ratio nejsou zahrnuty komisionářské poplatky.

Expense ratio je odvozováno od průměrných čistých aktiv fondu, tudíž u menších fondů bude investorovi většinou naúčtován poplatek vyšší.

Poznámka: článek byl zpracován na základě materiálů Tomáše Kvapila z portálu STOX.cz

stox logoSTOX.CZ zprostředkovává online obchodování na více než 80 akciových trzích prostřednictvím platformy Trader Workstation. Nabízí velmi nízké poplatky a technickou a investiční podporu v češtině. Více na www.stox.cz.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další články z rubriky Téma dne

 

ETF na index DAX překvapilo investory i finanční experty

ETF na index DAX překvapilo investory i finanční experty

Hodnota indexu německých akcií DAX se za první čtvrtletí letošního roku vyhoupla o více než 22 procent. Kdo věřil ETF …

Zájem investorů o ETP dále roste

Zájem investorů o ETP dále roste

Ani v únoru zájem investorů o burzovně obchodované produkty (ETP) nepolevil. Druhý měsíc letošního roku poslali investoři do …

Energie: Investorský hit letošního jara

Energie: Investorský hit letošního jara

Miliardy dolarů tečou do burzovně obchodovaných fondů (ETF) zaměřených na ropu. Pět největších fondů obchodující ropu …

WisdomTree rozšiřuje nabídku smart beta ETF v Evropě

WisdomTree rozšiřuje nabídku smart beta ETF v Evropě

Společnost WisdomTree uvedla na německou burzu (trh Xetra) šest nových smart beta ETF. Všechny burzovně obchodované fondy investují …

V lednu se investoři zaměřili na dluhopisové ETP

V lednu se investoři zaměřili na dluhopisové ETP

V posledních dvou měsících roku 2014 vrcholil zájem investorů o burzovně obchodované produkty (ETP), které sledují akciové …

Emerging Markets: Hodně muziky za málo peněz

Emerging Markets: Hodně muziky za málo peněz

Rozvíjející se trhy jsou známé tím, že pohyby na nich jsou jako na horské dráze. Nicméně v tomto roce směřují k růstu a …