5 aktivně řízených ETF portfolií od Swiss Life Select nemusí uspokojit každého

Řešení

Portfoliem složeným výhradně z burzovně obchodovaných fondů (zkratka ETF) se v Česku může pochlubit jen zlomek drobných investorů. Vybrat z několika tisíc indexových fondů různých správců ty nejvhodnější a složit z nich rozumné investiční portfolio vyžaduje především čas, analytické schopnosti a zkušenosti. Zajímavé investiční řešení představila v březnu letošního roku finančně-poradenská společnost Swiss Life Select Česká republika (pozn. dnes je tato společnost součástí společnosti Fincentrum), která chce zpřístupnit nízkonákladové burzovně obchodované fondy co nejširší skupině českých retailových investorů. Řečí čísel: do konce letošního roku si dala za cíl vybrat od investorů minimálně jednu miliardu korun.

Burzovně obchodované fondy přinášejí investorům řadu výhod. Například mohou snadno zjistit, do jakých konkrétních titulů dané ETF investuje a jakou váhu v portfoliu mají. Pomocí ETF lze také přesně zacílit na vybraný region, odvětví či firmy s různou úrovní tržní kapitalizace. Mezi další výhody burzovně obchodovaných fondů patří například velmi nízké poplatky za správu či solidní diverzifikace. Naopak nevýhodou je pro české investory to, že nelze investovat přímo v korunách a při nákupu i prodeji je potřeba počítat s poplatky obchodníka s cennými papíry. Dbát by se mělo i na likviditu podkladových aktiv ETF a na kredibilitu jeho správce,“ říká Daniel Gladiš z představenstva Vltava Fund. Běžní investoři si většinou nevědí rady, jak z jednotlivých burzovně obchodovaných fondů poskládat celé portfolio. Této skupině investorů má řešení od společnosti Swiss Life Select Česká republika pomoci.

Pod názvem Swiss Life Select ETF Constellation najdou investoři pět aktivně řízených investičních strategií, které se liší rizikovostí a výnosovým potenciálem. Pod marketingovými názvy investičních strategií Virgo, Gemini, Libra, Sagittarius a Taurus se skrývají portfolia, jež se běžně označují jako konzervativní, konzervativně-vyvážená, vyvážená, agresivně-vyvážená a agresivní. Rozdíly jsou ve vahách jednotlivých tříd aktiv, tedy akcií, dluhopisů, nemovitostí, komodit a hotovosti.

ETF od jedné společnosti

Každý investor by se měl podrobněji zajímat o to, jaké burzovně obchodované fondy jednotlivé strategie obsahují a jaké je jejich váhové zastoupení. Podle dostupných informací je každá strategie naplněna více než deseti ETF značky iShares společnosti BlackRock. I když samotné burzovně obchodované fondy poskytují vysokou míru diverzifikace, což znamená, že fond investuje do několika desítek či stovek titulů reprezentujících určitý index, postrádají nabízené strategie diverzifikaci napříč jednotlivými správci. Řadu zajímavých ETF nabízí v Evropě také například Deutsche Bank, Lyxor, Amundi, UBS či Vanguard. Největší slabinou všech přednastavených investičních strategií obecně je jejich univerzálnost. Jinými slovy nemusejí vyhovovat individuálním potřebám investora. Ani investiční strategie Swiss Life Select bohužel neumožňují nastavovat strategickou alokaci podle individuálního finančního plánu investora a nezohledňuje ani časové horizonty jeho cílů. Strategická alokace navíc není do budoucna jasně daná. Zatímco samotné burzovně obchodované fondy kopírují vývoj určitého indexu, představená modelová portfolia žádný index nesledují. Není tedy jasné, proč je aktuálně nadvážena Evropa, ani kam a podle jakého klíče se bude investovat v budoucnu,“ poznamenává Robert Novoměstský, investiční analytik Freedom Financial Services.

Překrytí velkých akciových titulů

Pokud se podíváte blíže na váhy jednotlivých ETFek, zjistíte, že například americké tituly jsou obsazeny jedním širokým indexem S&P500 a současně se do portfolia přidávají jeho užší varianty zaměřené například na nízkou volatilitu S&P500 Low Volatility či hodnotové zaměření S&P500 Value. Robert Novoměstský k tomu dodává: Dochází k několikanásobnému překrytí několika málo desítek velkých akciových titulů namísto toho, aby byly v rámci diverzifikace doplněny tituly společností s nízkou či střední kapitalizací z širších amerických akciových indexů.“ V modelových portfoliích je také bez jasného důvodu nadvážena složka nazvaná „netradiční aktiva“, kterou zastupují dva ETF fondy zaměřené na sektor nemovitostí a globální infrastrukturu.

Zajištění akciové složky je na dlouhém horizontu zbytečné

S rezervou by měli investoři brát také proklamované zajištění do české koruny. Zajištěna je totiž pouze eurová část portfolia. V praxi konzervativní strategie zajišťuje do koruny přibližně 83 procent portfolia a agresivní strategie pouze 55 procent. Všichni investoři přitom platí ročně 0,3 procenta za hedging celého portfolia, nejen tedy té části, která je zajištěna. „Zajišťovat akciovou složku portfolia není většinou optimální, jelikož se akciové investice mají realizovat na dlouhodobém horizontu, kdy již měnové pohyby hrají ve srovnání s potenciálním zhodnocením akciových trhů obvykle jen marginální roli, zatímco se určitě projeví nemalé náklady na soustavný hedging. Měnově nezajištěnou pravidelnou investici do akcií na dlouhém časovém horizontu proto nelze označit za chybu,“ myslí si Aleš Vocílka, analytik a redaktor časopisu Fond Shop.

Na základě historických dat si investoři mohou udělat obrázek o výnosovém potenciálu jednotlivých strategií. Například u investora s vyváženým rizikovým profilem by byl průměrný roční reálný výnos čtyři procenta. Na třicetiletém horizontu by to bylo šest procent.

Portfolia cílí na movitější investory

Aktivně řízené investiční strategie Swiss Life Select ETF Constellation cílí především na movitější klientelu. Pro jednorázovou investici je zapotřebí alespoň 250 tisíc korun. Investoři musejí zvážit i výši poplatků spojených s investicí. Podle zvolené strategie zaplatí lidé za každou investici od 0,7 do 3 procent z investované částky. Za obhospodařování si správce naúčtuje v závislosti na zvolené strategii poplatek ve výši 0,7 až 1,5 procenta ročně. Za hedging je z hodnoty účtu zákazníka odečteno 0,3 procenta ročně,“ vypočítává Robert Novoměstský.

Swiss Life Select ETF Constellation je nástrojem, který umožňuje zpřístupnit nízkonákladové burzovně obchodované fondy co nejširší skupině českých retailových investorů. „Jako jedna z prvních vlaštovek v oblasti ETF na českém trhu jde určitě o zajímavý počin, ale při tvorbě těchto portfolií by se dalo leccos vytknout. Na základě konkrétního investičního cíle totiž lze vytvořit lépe diverzifikované a individualizované portfolio,“ uzavírá Robert Novoměstský.