Tři jednoduchá ETF portfolia

grafy

Investiční portfolio nemusí obsahovat desítky burzovně obchodovaných fondů (ETFs). Vystačit si můžete i se třemi fondy. Jak mohou vypadat portfolia sledující různé investiční strategie?

Burzovně obchodované fondy můžete využít k naplnění nejrůznějších investičních strategií. Vybírat můžete z řady fondů – od těch pokrývajících nejvýznamnější světové akcie přes akcie národních burz až po tituly z jednotlivých sektorů. Dnes si ukážeme tři jednoduchá portfolia, která obsahují pouze tři fondy. Váhy jednotlivých ETFek jsou pouze orientační. Výběr i váhy jednotlivých fondů si může každý investor upravit dle vlastního výnosově-rizikového profilu.

Globální akcie a dluhopisy

První portfolio pokrývá hlavní světové akcie i dluhopisy. Investice směřují do vyspělých i rozvíjejících se zemí. Polovinu portfolia zaujímá Total Stock Market ETF (VTI). Tento fond pokrývá akcie obchodované na trzích v USA. Mezi top tituly ETF naleznete například společnosti Apple, Exxon Mobile, Google, General Electric, Johnson & Johnson či Johnson & Johnson. V portfoliu ETF jsou zastoupeny společnosti s vysokou, střední i nejnižší tržní kapitalizací.

Druhá složka portfolia – FTSE All World Ex US ETF (VUE) – pokrývá světové akcie s výjimkou amerických titulů. Společnosti z rozvíjejících se zemí zaujímají přibližně 15 % portfolia ETF. Z hlediska tržní kapitalizace jsou zastoupeny společnosti s vysokou (52 %), střední (32 %) i nízkou tržní kapitalizací (11 %). Váha tohoto fondu v portfoliu je 30 %.

Poslední složkou portfolia je dluhopisové ETF Madrona Forward Global Bond (FWDB). Necelou polovinu portfolia zaujímají dluhopisy z USA, na mezinárodní dluhopisy připadá více než třtina spravovaných prostředků.

Celková roční nákladovost celého portfolia složeného ze tří burzovně obchodovaných fondů je 0,26 %.

Zaměření na americké akcie

Toto portfolio mohou ocenit investoři, kteří se chtějí zaměřit pouze na tituly obchodované v USA. K diverzifikaci portfolia je s menší vahou zastoupeno i dluhopisové ETF. Hlavními stavebními prvky portfolia jsou dva akciové burzovně obchodované fondy: Guggenheim S&P Equal Weight ETF (RSP) a Charles Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

Guggenheim S&P Equal Weight ETF (RSP) sleduje výkonnost indexu S&P 500 Equal Weight, který vychází ze známého akciového indexu S&P 500. S&P 500 Equal Weight Index sleduje stejné akcie jako index S&P 500, váhy jednotlivých titulů jsou však pevně dané. Všechny společnosti v tomto ETF mají přibližně stejnou váhu. Toto ETF zaujímá v portfoliu 40 %.

Druhým prvkem portfolia je Charles Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Tento fond sleduje výkonnost indexu Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return. Nejvyšší váhu v portfoliu mají akcie s malou tržní kapitalizací (Small Cap). Velké společnosti v portfoliu ETF nenajdete. ETF zaujímá 40 % portfolia.

Třetí složkou portfolia je dluhopisové ETF Total Bond Market (BND) od Vanguard. Fond sleduje výkonnost dluhopisů investičního stupně obchodovaných převážně v USA. V portfoliu ETF jsou zastoupeny státní i podnikové dluhopisy.

Celková roční nákladovost celého portfolia složeného ze tří burzovně obchodovaných fondů je 0,22 %.

Akcie s nízkou kolísavostí

Poslední portfolio může být inspirací pro investory, kteří chtějí investovat do akcií s nižší volatilitou. Portfolio je sestaveno z burzovně obchodovaných fondů, které se zaměřují pouze na akcie s nižší kolísavostí tržní ceny. Polovinu portfolia tvoří ETF Invesco PowerShares S&P 500 Low Volatility Portfolio (SPLV), 30% váhu má iShares MSCI EAFE Minimum Volatility ETF (EFAV) a 20 % připadá na iShares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility ETF.

S&P 500 Low Volatility Portfolio (SPLV) investuje do stovky akcií z indexu S&P 500, které za posledních 12 měsíců vykazovaly nejnižší volatilitu. Druhé ETF iShares MSCI EAFE Minimum Volatility investuje do akcií firem z 22 vyspělých zemí (s výjimkou USA a Kanady). Evropské akcie zaujímají v portfoliu necelých 40 %, japonské 26 %, ostatní asijské země 11 %. Portfoliu dominují akcie s vysokou a střední tržní kapitalizací (pozn. váhy 42 % a 43 %).

Poslední ETF investuje do akcií z 21 rozvíjejících se zemí. Asijské země zaujímají téměř 70 % portfolia. Afrika má váhu mírně přes 8 % a rozvíjející se evropské země pouhá 2 %. Nejvyšší váhu mají společnosti s vysokou tržní kapitalizací.

Celková nákladovost posledního modelového portfolia je 0,24 % p.a.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.