Posledních 12 měsíců bylo pro dluhopisy obtížných

grafy

Odlivy peněz z rozvíjejících se trhů při panujících obavách ze zhoršení běžného účtu, růst zadluženosti mezi podniky, ale hlavně – výnosy ze státních dluhopisů začaly růst, zejména v USA.

Ačkoli výnosy za posledních 35 let soustavně mířily dolů, nejedná se o první případ, kdy výnosy rostou. Obvykle se tak stává pokaždé, když se ekonomické oživení stane udržitelným a přeroste do fáze expanze. Jelikož však vycházíme z tak nízké absolutní úrovně, zdá se obtížné věřit, že po krátkém období normalizace se výnosy vydají znovu na dlouhodobý trend poklesu. Od doby, kdy výnosy z amerických státních dluhopisů dosáhly v červenci 2012 minima, prošly globální vládní dluhopisy maximálním poklesem o 8,5 % (na základě indexu Citi World Government Bonds Index).

Není to moc ve srovnání s výprodejem akcií v roce 2008, ale z perspektivy dluhopisů se jedná o nejhorší období za 40 let a na základě výnosů 10letých amerických dluhopisů z července 2012 se jedná o více než 5 let kuponových výnosů. Během tohoto období se výnosy 10letých dluhopisů ve skutečnosti zvýšily sotva o 160 bazických bodů na maximum 3 %, což je nadále pod průměrem 4,5 %, který byl pozorován během poslední fáze expanze v letech 2003 až 2007.

V kontextu relativně optimistických očekávání se analytikové Citi domnívají, že rok 2014 bude zřejmě rokem výraznější „normalizace“. Zásadní otázka zní: co znamená normalizace po 30letém poklesu výnosů 10letých dluhopisů z úrovní nad 15 % v roce 1981 pod hranici 1,5 % v roce 2012? Naši analytikové očekávají, že časová prémie může dále růst s tím, jak se blíží očekávání útlumu QE, což znamená, že je příliš brzo na to, abychom očekávali obrat v křivce. Domnívají se však, že růst časové prémie během období zmírňujících se očekávání ve vztahu k sazbě Fed Funds rovněž poskytuje útěchu – reakce investorů bude zřejmě relativně umírněná, pokud se u očekávání útlumu QE projeví efekt západky. Nadále se domnívají, že interval 2,40 až 2,75 % pro 10leté dluhopisy je k začátku roku rozumný. I pokud útlum nastane dříve, než se čeká, domnívají se, že horní meze tohoto intervalu se může rozšířit maximálně na 2,85 %. Pokud však útlum začne později, očekávají, že výnosy 10letých dluhopisů se v roce 2014 bezpečně posunou nad 3 % a ke konci roku dosáhnou 3,3 %. Do budoucna odhadují, že na základě dlouhodobějších historických vazeb mezi výnosy a růstem HDP by výnosy z dluhopisů měly dosáhnout vrcholu cyklu těsně nad úrovní 4 %. Předpokládají, že to bude ještě několik let trvat.

Zdroj: Citi Investment Research a Citi Global Markets