Kde jsou dnes peníze investorů?

etf

V prosinci 2013 poslali investoři do burzovně obchodovaných produktů (ETP) dalších 24,7 miliardy dolarů. Za celý minulý rok získaly tyto produkty více než 235 miliard dolarů. Rekordní přítoky prostředků zaznamenaly akciové ETP, odliv peněz mají za sebou produkty zaměřené na komodity a akcie firem z rozvíjejících se trhů.

Podle statistiky společnosti BlackRock spravovaly na konci minulého roku burzovně obchodované produkty aktiva za více než 2,4 bilionu dolarů. Na trhu mohli investoři vybírat z téměř 5 000 burzovně obchodovaných produktů.

Graf: Vývoj počtu a objemu prostředků v ETP

Vývoj počtu a objemu prostředků v ETP

Zdroj: ETP LANDSCAPE, December 31, 2013

Vývoj v posledním měsíci roku 2013

V průběhu prosince minulého roku si burzovně obchodované produkty připsaly dalších 24,7 miliardy dolarů. Největší zásluhu na měsíčním přírůstku prostředků měly akciové ETP, které celkem získaly 28,9 miliardy dolarů. Z hlediska jednotlivých regionů se investoři zajímali především o produkty zaměřené na americké akcie (19,1 mld. dolarů), následované ETP na Evropu (4,4 mld.), Asii a Pacifik (1,9 mld.). Peníze vybírali investoři z produktů zaměřených na rozvíjející se trhy (-849 milionů dolarů).

Čisté přítoky ve výši 1,038 miliardy dolarů zaznamenaly i produkty investující do cenných papírů s pevným výnosem (dluhopisů). Nejvíce peněz získaly firemní dluhopisy investičního stupně (481 milionů dolarů). Největší úbytek prostředků zaznamenaly inflačně vázané dluhopisy (-670 milionů dolarů).

Výběr prostředků pokračoval u komoditních ETP. Celkem za prosinec odešlo z těchto produktů 5,4 miliardy dolarů. Z jednotlivých komodit stahovali investoři peníze především z ETP na zlato (-3,6 mld.), energetické suroviny (-1,2 mld.) a stříbro (-231 mld.).

Rok 2013 byl celkově úspěšný

Při pohledu na kumulativní čisté přítoky do burzovně obchodovaných produktů v roce 2013 můžeme říci, že investoři se nebáli nakupovat rizikovější nástroje. I když vložili do všech typů burzovně obchodovaných produktů méně peněz než v roce 2012 (262,7 mld. vs. 235,5 mld.), byl překonán rekord v kategorii akciové ETP.

Graf: Čisté kumulativní přítoky do ETP

Čisté kumulativní přítoky do ETP

Zdroj: ETP LANDSCAPE, December 31, 2013

Do akciových ETP vložili v minulém roce investoři celkem 247,3 miliardy dolarů, čímž byl překonán rok 2008 (200 mld.). Nejvíce prostředků směřovalo do produktů investujících do amerických akcií (147,9 mld.). Asijsko-pacifický region získal 38 miliard dolarů. Špatně si nevedly ani produkty zaměřené na evropské tituly, ty si připsaly 26,4 miliardy dolarů. Vyspělé trhy přilákaly celkem 257,7 miliard nových prostředků. V zelených číslech zůstaly i dluhopisové ETP, které v roce 2013 získaly celkem 27,5 miliardy dolarů.

Investoři „vyprodávali“ především burzovně obchodované produkty zaměřené na komodity (-42,9 mld.) a akcie firem z rozvíjejících se zemí (-10,4 mld.). Za propadák roku by se daly označit produkty investující do zlata či na cenu zlata navázaných cenných papírů. Z dluhopisových „zlatých“ ETP totiž během jediného roku zmizelo více než 40 miliard dolarů.

Graf: Čisté přítoky a odtoky prostředků z akciových ETP v roce 2013 a 2014

Čisté přítoky a odtoky prostředků z akciových ETP

Zdroj: ETP LANDSCAPE, December 31, 2013

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.