Investoři stahovali peníze z USA a rozvíjejících se trhů

kurz

V lednu dostali akciový investoři studenou sprchu. Na trhy se dostavila dlouho očekávaná korekce. Největší výběry peněz zaznamenaly burzovně obchodované produkty (ETP) investující do amerických akcií a titulů z rozvíjejících se zemí. Naopak přítoky zaznamenaly produkty investující do dluhopisů, evropských a asijských akcií.

V průběhu ledna odteklo podle statistiky společnosti BlackRock z burzovně obchodovaných produktů (ETP) 9,7 miliardy dolarů. Jednalo se o první výraznější pokles od srpna 2013. Koncem ledna bylo v těchto produktech zainvestováno 2,321 bilionu dolarů. Celkem bylo na trhu 5 025 burzovně obchodovaných produktů.

Ne příliš úspěšný start není předzvěstí špatného roku

Pokud se podíváme na lednové měsíce v posledních letech, uvidíme podobné výběry prostředků v roce 2010. V tomto roce se leden také nesl na vlně výběrů, od února se ale peníze investorů na trhy začaly vracet a rok 2010 byl zakončen s přítoky ve výši 181,8 miliardy dolarů. Vyšší výběry na začátku roku tedy nejsou znamením otáčejícího se trendu. I v letošním roce očekáváme, že „ čisté přítoky“ prostředků převáží nad výběry.

Největší výběry mají za sebou akciové produkty

Z pohledu jednotlivých tříd aktiv vybrali investoři nejvíce peněz z akciových ETP (-10,8 mld. USD). Naopak produkty zaměřené na dluhové cenné papíry peníze získávaly (3,3 mld. USD). Nejvíce prostředků ztratily produkty zaměřené akcie obchodované v Severní Americe (-12,5 mld. USD) a na rozvíjejících se trzích (-10 mld. USD).

Ostatní vyspělé regiony si nevedly špatně. Například ETP zaměřené na evropské akcie získaly 4,3 miliardy dolarů. Po 3,7 miliardách dolarů si připsaly ETP na globální akcie (s výjimkou USA) a tituly z asijsko-pacifického regionu.

Graf: Přítoky prostředků do ETP

ETP leden 2014

Zdroj: BlackRock. ETP LANDSCAPE, January 31, 2014

Severoamerické akcie pod drobnohledem

Akciové ETP zaměřené na tituly z USA ztratily 12,031 miliardy dolarů. Ztrátu prohloubily i akciové ETP na kanadské akcie, které umazaly 728 milionů dolarů. Zbývající regiony Severní Ameriky si připsaly 277 milionu dolarů.

Z amerických titulů nejvíce ztrácely společnosti s vysokou tržní kapitalizací (15,9 mld. USD). Necelé 2,3 miliardy dolarů odepsaly společnosti s malou tržní kapitalizací (Small Cap). V zelených číslech (628 milionů USD) se udržely akcie firem se střední tržní kapitalizací.

Z pohledu jednotlivých sektorů zaznamenaly přítoky zdravotnictví (1,190 mld. USD), technologie (1,035 mld. USD) a nemovitosti (854 mil. USD). Naopak poklesy mají za sebou sektory cyklického spotřebního zboží (-1,047 mld. USD) a finance (490 mil. USD).

ETP investující v rámci Evropy

Z jednotlivých zemí ztrácelo především Německo (-310 mil. USD), dále Francie (-80 mil. USD) a Švýcarsko (-123 mil. USD). Ostatní regiony si připsaly 758 milionů dolarů. Z pohledu tržní kapitalizace si dobře vedly tituly s malou (543 mil. USD) a vysokou tržní kapitalizací (337 mil. USD).

Rozvíjející se země táhla Čína

ETP zaměřené na Čínu si připsaly téměř 1,2 miliardy dolarů. V zelených číslech se udržela i Brazílie (109 mil. USD). Ostatní země jako Jižní Korea, Mexiko, Rusko a Indie ztrácely.

Dluhopisy a drahé kovy

Na dluhopisovém trhu se dařilo především vládním cenným papírům. Celkem si státní dluhopisy připsaly více než 1,4 miliardy dolarů. Slušné přítoky prostředků zaznamenaly také produkty investující do firemních dluhopisů investičního stupně (1,1 mld. USD). Ztrácely firemní dluhopisy s vysokým výnosem (-277 mil. USD), inflačně vázané dluhopisy (-154 mil. USD) i nástroje peněžního trhu (-150 mil. USD).

Z ETP na drahé kovy dopadly nejhůře ty se zaměřením na zlato (-860 mil. USD). Naopak ETP na stříbro si připsaly 55 milionů dolarů.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.