Fondy využívající swapy jsou bezpečné

portfolia

Při výběru vhodného burzovně obchodovaného fondu se setkáte se třemi základními konstrukcemi portfolia. Takzvaná syntetická replikace pracuje se swapy. Jako investor nesete kreditní riziko. Pravděpodobnost nesplnění závazku velkou bankou je dnes malá.

Existuje několik způsobů, jak mohou burzovně obchodované fondy kopírovat výkonnost vybraného trhu (indexu). Nejjednodušší je úplná fyzická replikace – v portfoliu ETF najdete všechny tituly, které tvoří konkrétní index. Pokud manažer ETF vynechá některé z titulů, například ty s velmi nízkou vahou v indexu, mluvíme o částečné fyzické replikaci. Samostatnou skupinu tvoří ETFka uplatňující tzv. syntetickou replikaci, tedy ta využívající swapy.

Výměna výkonnosti koše akcií za výkonnost indexu

Pokud burzovně obchodovaný fond využívá swapy, znamená to, že se správce ETF dohodl s renomovanou bankou na výměně výkonnosti drženého portfolia cenných papírů za výkonnost sledovaného indexu.

Příklad: Na německé burze najdete dva burzovně obchodované fondy sledující index DAX s odlišnou konstrukcí portfolia. První fond db x-trackers DAX® UCITS ETF (DR) (ISIN LU0838782315) uplatňuje úplnou fyzickou replikaci – investuje do 30 akcií s nejvyšší tržní kapitalizací. Fond drží v portfoliu všechny tituly z indexu DAX, přičemž váhy jednotlivých titulů v portfoliu ETF odpovídají vahám titulů v indexu. Tím je zaručena přibližně shodná výkonnost ETF a indexu.

U druhého fondu db x-trackers DAX® UCITS ETF (LU0274211480) „zajišťuje“ dosažení výkonnosti indexu partner swapového obchodu (v našem případě Deutsche Bank AG). ETF investuje spravované peníze do náhradního koše akcií (99,22 %) a zbytek tvoří swap (0,78 %). Pokud se podíváte na složení náhradního koše, budete možná překvapeni – německé akcie tvoří jen malou část portfolia, zbytek zaujímají japonské, americké, švýcarské, nizozemské a dánské akcie. Do náhradního koše je zařazeno 55 různých titulů.

Je-li výkonnost náhradního koše akcií (kurz ETF) nižší než hodnota indexu, vzniká správci ETF vůči bance pohledávka. Překročí-li výkonnost náhradního koše výkonnost indexu, správce ETF má vůči bance závazek. Pohledávky a závazky jsou vyrovnávány po překročení stanovené hranice. Dle směrnic UCITS nesmí váha swapu překročit 10 % čisté hodnoty aktiv fondu (NAV). Řada ETF má tuto hranici mnohem níže – pokud je například překročena hranice 5 %, musí být ihned vyrovnány všechny pohledávky mezi fondem a swapovou protistranou.

Riziko existuje, ale není vysoké

U swapových ETF existuje kreditní riziko protistrany swapu, tj. riziko, že investiční banka v případě krachu neuspokojí pohledávku správce fondu. I když je toto riziko u velkých investičních bank velmi malé, měl by každý investor při výběru ETFka přihlédnout k bonitě protistrany swapu.

Řada investorů se ptá, co by se stalo v případě insolvence investiční banky. V případě, že portfolio náhradního koše ETFka dosáhlo vyšší výkonnosti než sledovaný index, má správce ETF vůči protistraně swapu závazek, tudíž by investor neutrpěl žádnou ztrátu. Koš akcií má dostatečně vysokou tržní hodnotu k uspokojení požadavků investorů.

Horší může být situace, kdy je hodnota náhradního koše akcií nižší než index. V takovém případě by investor inkasoval ztrátu ve výši neuspokojené pohledávky správce fondu vůči protistraně swapu.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.