Eurozóna: Dosavadní vývoj a vyhlídky

vývoj trhu

Přestože eurozóna momentálně roste, tempu zotavování ostatních významných ekonomik světa zatím nestačí. Vyplývá to z pravidelné čtvrtletní prognózy ekonomického vývoje eurozóny Eurozone Forecast (EEF) společnosti EY.

Podle prognózy se HDP eurozóny bude v roce 2018 pohybovat zhruba 5 % nad maximem z období před finanční krizí, tedy prvního čtvrtletí roku 2008. Hrubý domácí produkt Velké Británie a Spojených států by přitom měl být ve stejné době o 12 %, resp. 23 % nad uvedenou hodnotou.

Po dvou letech oslabování by ekonomika eurozóny měla letos růst o 1 %, v následujícím roce pak o 1,4 %. Zejména v porovnání s první polovinou minulého desetiletí se jedná o nevýrazné tempo, jež by mělo pokračovat i v období let 2016-18, kdy je růst odhadován přibližně na 1,6 %. Vzhledem k postupnému zvyšování spotřebitelských výdajů a investic podniků ovšem existují důvody k mírnému optimismu. Návrat k pozvolnému růstu dává spolu se stabilizací dluhové zátěže opět zapomenout myšlenkám na rozpad eurozóny – přistoupení Lotyšska začátkem letošního roku, jakož i pravděpodobné přistoupení Litvy příští rok, znamená v tomto kontextu vítané posílení důvěry v jednotnou měnu.

 „Ačkoliv lze během letošního roku očekávat průběžné zlepšování ekonomiky eurozóny, stále je zde řada rizik. Bezprostřední hrozba rozpadu eurozóny sice oslabila a příjemným překvapením je výkonnost některých okrajových ekonomik, nicméně rizika deflace a nezaměstnanosti přetrvávají,“ říká Jan Fanta, vedoucí partner podnikového poradenství a řízení rizik společnosti EY.

Prohlubují se rozdíly v hlavních zemích eurozóny

Aktuální analýza počítá s odlišnou rychlostí zotavování jednotlivých členských států. Tento nesoulad není ničím novým, rozdíly se však již neprojevují výhradně mezi jádrem a okrajem eurozóny. Některé z okrajových ekonomik, jimž se v uplynulých letech podařilo zavést náročné reformy, konkrétně Španělsko a Irsko, nyní ze zlepšujícího se stavu světového hospodářství profitují. Podle autorů studie vzroste letos HDP Irska o 1,8 %, zlepšení španělského hospodářství by měl doprovázet růst ve výši 0,8 %. Nejrychlejší růst v eurozóně se očekává u nejnovějšího člena, Lotyšska, konkrétně o více než 4 %, následovaného Estonskem s 2,5 %.

Naproti tomu Francie patrně zaznamená pouze 0,7% růst, což je pod průměrem eurozóny. Velmi umírněný růst se předpokládá rovněž u dalších klíčových zemí, včetně Belgie, Nizozemska a Finska. Uvedená očekávání přispívají k obavám ze střednědobého vývoje zmiňovaných ekonomik.

Růst i nadále brzdí hrozba deflace

„Riziko deflace je stále aktuální a ECB by proto měla být připravena k dalšímu uvolňování měnové politiky. Z posledních údajů o vývoji inflace vyplývá, že nebezpečí deflace je reálné a i za předpokladu pokračujícího zlepšování stavu hospodářství se lze domnívat, že míra inflace ještě nějaký čas zůstane pod cílovými hodnotami, jež si ECB stanovila,“ doplňuje Jan Fanta.

Dle prognózy dosáhne průměrná inflace eurozóny v roce 2014 úrovně 1,1 %, resp. 1,5 % v roce 2015. Vzhledem k odhadované rezervě v kapacitách kolem 4 % HDP v roce 2014 je možné, že skutečný vývoj inflace bude odlišný. Deflace by zvýšila reálnou hodnotu dluhu a zároveň zapříčinila snížení daňových příjmů, které jej kompenzují. Výsledkem by byla nutnost pokračovat v oddlužování za pomoci dalších úsporných opatření, v nejhorším případě pak prostřednictvím snah o restrukturalizaci dluhu.

Rizika vývoje

Může se stát, že skutečné tempo růstu bude nakonec vyšší, než je aktuální odhad, což závisí především na chování jednotlivých států. Vzhledem k oslabení tlaku ze strany finančních trhů i Evropské komise mohou vlády zvolnit v plnění stanovených fiskálních cílů, zejména doprovodí-li takový krok patřičným reformním úsilím o dosažení dlouhodobě udržitelné míry zadlužení. Negativní dopady úsporných opatření na růst by pak mohly být částečně kompenzovány zvýšením výdajů. Díky tomu by posílila poptávka soukromého sektoru a tyto kladné impulzy by mohly být motorem růstu.

Reálnou se přitom nezdá být pouze varianta přijatelnějších úsporných opatření, nýbrž i možnost dalšího prohlubování rozdílů mezi fiskální politikou eurozóny a přístupem Spojených států. Tento trend by měl vést k oslabování eura vůči americkému dolaru a oproti současnému očekávání tak ještě více podpořit vývozní činnost. Euro v současné době nadhodnoceno přibližně o 10 % a jeho oslabení by tudíž jistě bylo vnímáno pozitivně.

Nezaměstnanost zůstává na vysoké úrovni

V souvislosti s prognózovaným útlumem spotřebitelské poptávky v příštích letech hraje kromě přísnějších úvěrových kritérií roli také další klíčový faktor, a tím je vysoká nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti v rámci eurozóny se za uplynulé měsíce pohybuje zhruba na 12 % a země s nejvyšší nezaměstnaností, mimo jiné Řecko a Španělsko, hlásí mnohem menší nárůst. Avšak očekávaný slabý růst eurozóny, na nějž nejnovější prognóza poukazuje, spolu se snahou firem o zlepšení ziskovosti a výkonnosti v důsledku obtížnějšího úvěrování, naznačují, že pokles nezaměstnanosti v příštích dvou letech bude jen velmi pozvolný.

Podle aktuální prognózy by průměrná nezaměstnanost v eurozóně měla v příštím roce dosahovat 12 %, tedy nepatrně méně než letos. Do roku 2018 počítáme s postupným poklesem na 11 %. Stejně jako tempo růstu HDP, rovněž situace na trhu práce v jednotlivých zemích bude odlišná. Odhadovaná míra nezaměstnanosti v Řecku by se letos měla vyšplhat na 28 % a postupně klesat těsně pod 25 % v roce 2018; u Španělska letos předpokládáme pokles na 25 %, resp. 23 % v roce 2018. Naproti tomu Rakousko a Německo by měly i nadále vykazovat nejnižší nezaměstnanost, přibližně 4,5 % a 5,3 % v období let 2014-18.

Zatímco stávající míra nezaměstnanosti v některých zemích eurozóny je znepokojivě vysoká, počty mladých lidí bez práce jsou ještě více alarmující, zejména v okrajových ekonomikách. Ve Španělsku a Řecku dosahuje míra nezaměstnanosti mezi mladými lidmi přes 50 %, na Slovensku, v Itálii a Portugalsku se pohybuje nad 30 %.

Výhled na další období

 „Eurozóna zaznamenala v uplynulém roce ohromný pokrok a zdá se, že nebezpečí rozpadu měnové unie se momentálně podařilo zažehnat. Nicméně rizika jako deflace, prohlubující se rozdíly v klíčových zemích či společenské náklady vysoké nezaměstnanosti stále nezmizela, přičemž perspektiva střednědobého, respektive dlouhodobého růstu je v porovnání s minulostí slabá,“ dodává Jan Fanta.

Zdroj: analýza EY Eurozone Forecast

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Zprávy z trhu

 

Portfolio dluhu USA: Kam s ním?

Portfolio dluhu USA: Kam s ním?

Cena zlata se v závěru minulého týdne dostala těsně pod hranici 1200 dolarů. Stačilo k tomu vyjádření úředníků FEDu, kteří …

Hlavní asijské indexy dnes zakončily bez výraznějších změn

Hlavní asijské indexy dnes zakončily bez výraznějších změn

Z hlavních akciových indexů z oblasti Asie/Pacifik dnes nejvíc ztrácel hongkongský Hang Seng, který odepsal 1,7 %. Index uzavřel na …

V USA netěží polovina ropných souprav

V USA netěží polovina ropných souprav

Poslední čtyři roky ukázaly nejrychlejší rozšíření produkce ropy v historii Spojených států. Důvodem je především …

Rychlý přehled očekávaných událostí

Rychlý přehled očekávaných událostí

Přinášíme rychlý přehled očekávaných událostí v České republice, Německu a USA. Česká republika: 09:00 CPI (m-m) …

EIA: Zásoby a produkce ropy

EIA: Zásoby a produkce ropy

Americký Úřad pro energetické informace (EIA) zveřejnil vlastní odhady zásob a produkce ropy za minulý týden. Zásoby surové ropy …

Tesla Motors uvede nový model elektromobilu

Tesla Motors uvede nový model elektromobilu

Výrobce elektrických automobilů Tesla Motors uvede nový model místo modelu S 60, který je nejlevnější verzí stále známějších …