ETF: Zkušení investoři navýší zastoupení ETFek

investor

V posledních pěti letech výrazně rostl nejen počet burzovně obchodovaných fondů (ETFs), ale i objem v nich zainventovaných prostředků. Jen těžko lze odhadovat, kolik českých investorů využívá ve svých portfoliích burzovně obchodované fondy. Jasnější představu přinášejí zahraniční studie. Ty očekávají rostoucí zájem ze strany drobných investorů.

Burzovně obchodované fondy stále patří mezi mladší investiční produkty. Zahraniční finanční portály stále opakují hlavní výhody ETFek – kvalitní diverzifikace, transparentnost, nízké náklady… I přes řadu výhod využívají ve větší míře burzovně obchodované fondy především institucionální investoři. To se však podle průzkumu společnosti ergo Kommunikation mezi čtenáři předního německého finančního portálu Finanzen.net může brzy změnit. Jaké další zajímavé informace odkryl průzkum?

TIP: Chcete se seznámit s burzovně obchodovanými fondy? Zaregistrujte se v naši Investiční akademii ETF a získejte více informací.

Vedou akcie a podílové fondy

Jednou z otázek se autoři průzkumu snažili zjistit, jaké cenné papíry v současné době němečtí investoři vlastní. Ve skupině zkušených a dobře informovaných investorů, kteří si sami spravují svá portfolia, jsou nejoblíbenější akcie (72 %) a podílové fondy (64 %). Burzovně obchodované fondy již vlastní 48 % dotázaných.

I když ETFka využívá poměrně široká skupina investorů, váha těchto investičních produktů na celkovém portfoliu je stále nízká. V burzovně obchodovaných fondech má téměř polovina investorů (49 %) využívajících ETFka zainvestováno do 10 % obhospodařovaných prostředků. Od 10 % do 25 % je to 26 %. Jen u osmi procent dotázaných tvoří ETFka více než polovinu portfolia.

Téměř polovina investorů plánuje navýšit zastoupení ETFek

V následujícím roce by mohla váha burzovně obchodovaných v portfoliích investorů dále růst. Celkem 27 % dotázaných zcela určitě plánuje navýšit váhu ETFek ve spravovaném portfoliu. K mírnější možnosti „navýšit“ zastoupení ETF se přiklání 22 % dotázaných. Nerozhodnutých (respondenti s odpovědí 50:50) bylo v době šetření 16 % respondentů.

O navýšení zastoupení ETFek více přemýšlejí investoři, kteří již tyto produkty využívají. Ve skupině investorů, kteří burzovně obchodované fondy zatím nevyužívají, plánuje jejich zařazení 32 % dotázaných (15 % zcela určitě a 17 % určitě).

Nízké náklady táhnou

Často zmiňovanou výhodou burzovně obchodovaných fondů jsou nízké náklady. Průzkum potvrdil, že náklady jsou důležitým parametrem při volbě vhodného investičního produktu. Nízké náklady ETF jsou důležité téměř pro tři čtvrtiny dotázaných.

Swapů se investoři obávají

Některé typy burzovně obchodovaných fondů využívají swapy. Těch se však více než polovina investorů obává. Celkem 52 % dotázaných investuje raději do ETFek, která nevyužívají swapy.

TIP: Swapům se věnuje článek Musíme se bát ETFek, která využívají swapy?

Informace hledají investoři především na internetu

Průzkum naznačuje, že burzovně obchodované fondy využívají především lidé, kteří se chtějí sami rozhodnout, kam investovat – tři čtvrtiny dotázaných rozhoduje o investicích sama. Necelá čtvrtina (23 %) se spoléhá na rady bankovních poradců, 11 % na známé a rodinu, 9 % na nezávislé investiční poradce a 6 % na placené poradce.

Zkušení investoři hledají informace o ETFkách především na finančních portálech (92 %). Zdrojem informací jsou i tištěná média, která využívá 52 % dotázaných. Na dalších pozicích jsou stránky poskytovatelů ETF (46 %), newslettery a klientské magazíny (26 %) či televize (16 %).

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.