Globální akcie se nejeví jako obzvlášť drahé

výběr brokera

Zatímco globální akcie vzrostly v uplynulých dvou letech o 40 %, globální zisky na akcii (EPS) stagnují, takže index MSCI World musel projít přehodnocením (z P/E pohybujícího se kolem 12 na 17). Ocenění se blíží dlouhodobému mediánu a mnozí investoři nyní zpochybňují udržitelnost tohoto býčího trhu, jehož hlavní hybnou silou je přeceňování.

Abychom mohli vyhodnotit rizika tohoto přecenění, musíme pochopit jeho kontext. Před dvěma lety investoři zohledňovali v cenách pochmurné scénáře pro světovou ekonomiku včetně zhroucení eurozóny, šíření státních bankrotů v rozvinutých zemích, neefektivnosti měnové politiky v USA a Velké Británii a obecné neschopnosti politických vůdců na celém světě prosadit potřebné reformy. V té době se některé akcie obchodovaly i pod svou účetní hodnotou.

Lze samozřejmě zpochybňovat vhodnost či rychlost implementace – či někdy vnucování – reforem, ale nyní, tedy po dvou letech, víme, že tyto neblahé scénáře se nenaplnily a že nejistota ustoupila. Jinak řečeno je svět dnes mnohem lepším místem pro investice. V tomto ohledu stěží překvapí, že regiony, které si vydobyly největší přílivy, byly právě ty, kde panovaly největší obavy, například Evropa.

Globální akcie již nejsou tak levné jako v roce 2011, ale nejeví se ani jako obzvlášť drahé. Pohled Citi na globální akcie možná není tak býčí jako před dvěma lety, ale naši analytici nadále očekávají dvouciferný nárůst referenčního indexu MSCI World do konce roku 2014, přičemž za polovinou tohoto nárůstu bude stát obnova růstu EPS. Do budoucna bude příspěvek růstu EPS k návratnosti akcií zásadní. Svět je nyní přívětivější místo pro investice, což se vcelku odráží v hodnocení akcií, takže zisky se musejí zotavit a odrážet toto obecné zlepšení ekonomického kontextu. Základní scénář analytiků Citi naštěstí pro příští rok předpokládá obnovu 7% růstu EPS, jejíž hlavní příčinou bude zlepšování růstu HDP zejména v USA, Velké Británii a v Japonsku v kontextu pokračující extrémně akomodační měnové politiky.

Záleží i na dividendách

Kdybychom výsledky akcií připisovali pouhému zlepšení nálady, podcenili bychom význam dividend. Analytikové Citi si povšimli, že poté, co dividendové výnosy poprvé za půlstoletí překonaly ty výnosy z dluhopisů, nezanedbatelný počet investorů, kteří usilují o co nejvyšší příjem, zvýšil alokaci do akcií, jelikož hledají nové zdroje výnosů.

Ačkoli globální akcie již nevynášejí více než referenční 10leté americké vládní dluhopisy, jsou dividendové výnosy vysoké v porovnání s dlouhodobým výnosem, jelikož americké dluhopisy se tradičně obchodují na dvojnásobku výnosu globálních aktiv. Bylo by předčasné tvrdit, že globální posedlost dividendami je za námi, jelikož akcie na většině hlavních akciových trhů stále vynášejí více než vládní dluhopisy. Klíčové poselství zní: V situaci, kdy solidní dividendové výnosy a růst dividend přitahují kapitál akciových investorů lačnících po příjmech, globální akcie mohou ve střednědobém výhledu pomalu růst, přičemž investoři se budou zaměřovat na dividendy spíše než na zisky.

Zdroj: Citi Investment Research a Citi Global Markets