ETF pro hodnotové investory

kalkulačka

Jako ETF investoři se nemusíte spoléhat pouze na fondy kopírující standardní akciové indexy. Prostřednictvím burzovně obchodovaných fondů (ETFs) se můžete zaměřit například na takzvané hodnotové akcie. Které fondy investují do těchto akcií? Jak si vedou oproti standardním indexům?

Zkušenější investoři už jistě slyšeli o takzvaném hodnotovém investování. Za otce tohoto přístupu jsou považováni Benjamin Graham a David Dodd. Myšlenka hodnotového investování je velmi jednoduchá – nakupovat společnosti, jejichž akcie se obchodují pod vnitřní hodnotou. Po následném růstu kurzu a prodeji titulu realizuje hodnotový investor zisk. Jak ovšem tyto akcie najít?

ETF zaměřené na hodnotové akcie

Kdo sleduje hodnotový přístup a sestavuje si investiční portfolio sám z jednotlivých titulů, pravděpodobně se neobejde bez průběžného zpracovávání a vyhodnocování velkého množství dat. Mezi sledované parametry patří například účetní hodnota, výše dividend, cash flow, podíl úvěrů a vlastního kapitálu apod.

Pokud nemáte dostatek času na sledování všech ukazatelů, můžete zvolit burzovně obchodované fondy investující pouze do hodnotových akcií. U těchto ETFek najdete v názvu zpravidla anglické slovo Value. Příkladem může být iShares S&P 500 Value ETF (IVE). Toto ETF zařazuje do portfolia pouze ty společnosti z indexu S&P 500, jež jsou momentálně podhodnocené a v budoucnu se od nich očekává nadprůměrný růst. Z dalších ETF můžeme vybrat například iShares Russell 1000 Value Index Fund (IWD), iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) či na Evropu zaměřený MSCI Europe Value Source ETF.

Nadprůměrná výkonnost? Ne vždy

Řada odborných studií došla k závěru, že ve výkonnosti porážejí hodnotové indexy své standardní protějšky. Pro názornost jsme porovnali výkonnosti iShares S&P 500 Value ETF (IVE) a iShares S&P 500 (IVV). První ze zmíněných fondů investuje do vybraných 341 společností z indexu S&P 500.

Jak ukazuje následující graf, hodnotové akcie měly navrch v období růstu akciových trhů od roku 2003 až do poloviny roku 2007. Lépe si vedly hodnotové akcie i v „pokrizových“ letech, i když svůj náskok vůči trhu postupně ztrácely.

Graf: Srovnání výkonnosti iShares S&P 500 Value ETF (IVE) a iShares S&P 500 (IVV) – relativně

hodnotové akcie

K podobnému závěru jsme došli i v případě další dvojice fondů – iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) a iShares Russell 1000 ETF (IWB). Obě ETF investují do amerických společností s vysokou tržní kapitalizací, přičemž první z nich se zaměřuje pouze na hodnotové akcie. Za pozornost stojí poměrně vysoká nadvýkonnost hodnotového ETF v době těsně před vypuknutím finanční krize.

Graf: Srovnání výkonnosti iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) a iShares Russell 1000 ETF (IWB) – relativně

hodnotové akcie

I když jsme neporovnali všechny dostupné dvojice fondů investující do hodnotových a „běžných“ akcií, můžeme souhlasit se závěrem, že hodnotové akcie přinášejí v řadě případů vyšší zhodnocení než celý trh. Můžeme ale ovšem nalézt také období, kdy tomu tak není.

Zajímavý pohled nabízí srovnání fondů iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) a iShares Russell 2000 ETF (IWM). Od splitu akcií v červnu roku 2005 (v poměru 3:1) překonávají akcie z  indexu Russell 2000 hodnotové akcie.

Graf: Srovnání výkonnosti iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) a iShares Russell 2000 ETF (IWM) – relativně

hodnotové akcie

Hodnotové akcie pro dlouhodobé investory

Na hodnotové akciové ETF se mohou ve svých portfoliích zaměřit investoři s delším investičním horizontem a strategií „kup a drž“. Konzervativnější investoři by se měli zaměřit na fondy investující do zavedených a stabilních společností, které mají silné postavení na trhu, kvalitní produkty se stabilní poptávkou, kvalitní business plán a management.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.