Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny.

Pořadatel

Kurz Investiční akademie ETF pořádá provozovatel portálu ETFs.cz.

Poučení o riziku

Všechny informace poskytované na kurzech pořádané pod hlavičkou Investiční akademie ETF jsou určeny výhradně ke studijním účelům a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Jsou-li na kurzech zmiňovány konkrétní finanční produkty či akcie, vždy a pouze za účelem studia.

Pořadatel kurzů není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat s komoditami a akciemi je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. I při zachování všech pravidel a systému obchodování je velmi pravděpodobné, že obchodní výsledky jednotlivců se budou výrazně lišit od původních hypotetických plánovaných výsledků. Všechny finanční obchody nesou riziko kapitálové ztráty. Účastníci kurzu svojí objednávkou potvrzují, že jsou si plně vědomi všech rizik spojených s obchodováním s termínovými kontrakty a že prezentované informace vnímají a použijí výhradně jakou součást svého vlastního vzdělávání.

Platební podmínky

Kurzy jsou splatné vždy nejpozději v den jejich konání na základě zálohové faktury zasílané po objednání kurzu elektronickou poštou. V případě neuhrazení zálohové faktury ve vyznačené době splatnosti si pořadatel vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, přihlášku zrušit a uvolnit tak místo pro jiného zájemce.

Pořizování audio-video záznamů

Z důvodu ochrany autorských práv není na kurzech dovoleno pořizovat jakékoliv audio nebo video záznamy.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy je vždy pouze účast na daném semináři v datu a čase konání určeném v objednávkovém formuláři. Předmětem kupní smlouvy není nárok na dodatečné konzultace nebo účast v diskuzním fóru provozovaném pořadatelem.

Splatnost kurzovného: Standardní doba splatnosti kurzovného činí 14 dnů od odeslání výzvy k platbě (posílané do druhého dne od objednání kurzu).

Storno podmínky

Při zrušení objednávky do 7 dnů před kurzem činí storno poplatek 20 %, poté 100 % z ceny kurzu. Storno poplatek je splatný i v případě neuhrazení kurzovného. Storno je platné pouze v případě potvrzení ze strany pořadatele! V případě zrušení objednávky 7 a méně dnů před kurzem se kurzovné nevrací a účastník nemá nárok na přesun na jiný termín kurzu. Zaplacené kurzovné je však přenosné – účastník za sebe může na kurz poslat náhradníka.

V případě nemoci (doložené neschopenkou) je možné sjednat účast na náhradním termínu kurzu – ani v tomto případě však účastníkovi nevzniká nárok na vrácení kurzovného.

Odpovědnost za ztráty majetku

Účastníci kurzu jsou povinni dohlížet si na všechen svůj majetek v průběhu kurzu a nenechávat jakýkoliv svůj majetek v průběhu kurzu bez dozoru (zejména např. v polední pauze). Pořadatel nemůže ručit za ztráty např. mobilních telefonů či notebooků.

Organizační změny

Pořadatel si vyhrazuje právo změny lektora, data a místa konání či zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny budou ohlášeny účastníkům telefonicky nebo e-mailem. V případně organizační změny mají přihlášení účastníci nárok na vrácení 100% uhrazeného kurzovného, pokud o zrušení účasti požádají do 3 dnů po obdržení informace o organizační změně.

Občerstvení

Není-li výslovně uvedeno jinak, je součástí kurzu pouze drobné občerstvení typu káva a voda. Oběd není standardně v ceně kurzovného.