db x-trackers MSCI EFM Africa TOP 50 Capped TRN Index UCITS ETF


Benchmark: MSCI EFM Africa Top 50 Capped Index

Provider: db X-trackers

Zahájení obchodování: 26.7.2011

Způsob replikace indexu: Syntetická replikace – swap

Replikační poměr: 1/100

Využití přijatých dividend/výnosů: Reinvestice

Měna ETF: USD

ETF je obchodováno v: EUR


ISIN: LU0592217524

Total Expense Ratio (TER): 0,65%

Management Fee: 0,45%

Xetra Symbol: XMKA

Reuters RIC: XMKA.DE

Bloomberg Code: XMKA GY

Stránky providera: www.etf.db.com

ETF obchodováno na trhu: XETRA

Burzovní detail ETF: http://www.boerse-frankfurt.de/de/etfs/db+x+trackers+msci+efm+africa+top+50+capped+trn+index+ucits+etf+etf+LU0592217524Legenda

Benchmark – index, jehož výkonnost se snaží burzovně obchodovaný fond co nejtěsněji kopírovat

Způsob replikace indexu – je několik způsobů, jak mohou burzovně obchodované fondy kopírovat výkonnost vybraného trhu (indexu). Tvůrce ETF může využívat fyzickou replikaci indexu (částečnou nebo optimalizovanou) nebo využít swap a náhradní koš akcií (syntetická replikace). Více se o způsobech replikace indexu dočtete v sekci O ETF v části Základní konstrukce ETF.

Replikační poměr – poměr, v jakém ETF sleduje index

Využití přijatých dividend/výnosů – z držení cenných papírů mohou plynout další výnosy (v případě akcií se jedná o dividendy, v případě dluhopisů jednotlivé úrokové platby). Tyto dodatečné výnosy mohou být v portfoliu dále zhodnocovány (reinvestice) nebo vyplaceny na obchodní účty investorů (výplata).

Měna ETF – měna, ve které je fond veden

ETF je obchodováno v – měna, ve které je fond obchodován na příslušné burze

ISIN – unikátní identifikační číslo burzovně obchodovaného fondu

Total Expense Ratio (TER) – celková nákladovost fondu (v % p.a.)

Management Fee – odměna správce fondu za řízení investic